Hovedkontor for Gjensidige Forsikring ASA

Ønsker du rådgivning? Vårt kundekontor ligger i samme bygg som hovedkontoret. Se Gjensidige i Oslo for åpningstider.

Besøksadresse hovedkontor  
Schweigaards gate 21
0191 Oslo

Postadresse 
Postboks 700 Sentrum 
0106 Oslo 

Organisasjonsnummer
995 568 217

Telefon
Ring kundesenteret på 915 03100, eller (+47) 915 03100 fra utlandet.

Relatert innhold