Hovedkontor for Gjensidige Forsikring ASA

Hovedkontoret vårt er ikke et kundekontor. Finn ditt nærmeste kontor.

Hovedkontor  
Schweigaards gate 21
0191 Oslo

Postadresse 
Postboks 700 Sentrum 
0106 Oslo 

Organisasjonsnummer
995 568 217

Telefon
Ring kundesenteret på 915 03100, eller (+47) 915 03100 fra utlandet.

Relatert innhold

Hovedkontor  
Schweigaards gate 21
0191 Oslo

Postadresse 
Postboks 700 Sentrum 
0106 Oslo 

Organisasjonsnummer
995 568 217

Telefon
Ring kundesenteret på 915 03100, eller (+47) 915 03100 fra utlandet.

Finn ditt kontor

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha?

Bestill et gratis video- eller telefonmøte så får du hjelp til å finne forsikringer som passer deg, med utgangspunkt i familie- og arbeidssituasjonen din.

Bestill gratis rådgivning om forsikring