Hovedkontor for Gjensidige Forsikring ASA

Kontoret i Oslo er midlertidig lagt ned.

Ønsker du en gjennomgang av forsikringene dine? Avtal et rådgivningsmøte over video eller telefon.

Besøksadresse hovedkontor  
Schweigaards gate 21
0191 Oslo

Postadresse 
Postboks 700 Sentrum 
0106 Oslo 

Organisasjonsnummer
995 568 217

Telefon
Ring kundesenteret på 915 03100, eller (+47) 915 03100 fra utlandet.

Relatert innhold