Merkeforsikring i detaljer

En god bilforsikring gir deg trygghet. Du får kjøpt Merkeforsikring hos utvlagte bilforhandlere, og du får forsikringen med valgfri dekning og kostnadsfri oppstartsmåned. Merkeforsikringene passer godt for alle biler uansett om du kjøper en hybrid- eller elbil, bensin- eller dieselbil. 

Logg inn og få oversikt over forsikringen din 

Default

Merkeforsikring Pluss

Merkeforsikring Pluss er bilforsikringen for deg som har en bil som er inntil 7 år og ønsker ekstra trygghet.

Kostnadsfri oppstartsmåned

Forsikringen er kostnadsfri i oppstartsmåneden, med unntak av trafikkforsikringsavgiften som betales til staten 

På innlogget side får du oversikt over prisen etter den kostnadsfrie måneden, basert på hva forhandleren din har gitt av opplysninger til Gjensidige.

Du står fritt til å bytte selskap innenfor den første måneden. Forsikringen din fornyes automatisk for 12 måneder etter at den kostadsfrie måneden er over. Om du bytter selskap i denne perioden, er det 1 måneds oppsigelsestid.

Merkeforsikring Pluss gir deg erstatning for skader på bilen ved:

 • Kollisjon, utfor­kjøring, velting, annen ytre påvirkning, feil fylling av drivstoff, brann, tyveri/forsøk på tyveri
 • Glasskader (gjelder også skader på glasstak med ubegrenset sum)

Skade på parkert bil

Dekker kaskoskade som oppstår når bilen din er parkert med inntil kr. 20.000 kroner. Dekningen gir ingen bonustap, så lenge bilen var parkert, skadevolder ukjent og utbetalingen ikke overstiger 20.000 kroner. Bilen din kan ikke være eldre enn 8 år, regnet fra første gangs registreringsdato.

Reparasjonsgaranti

Lar du oss ordne reparasjon hos et av våre avtale­verksteder i Norge, får du 8 års reparasjons­garanti. Vi dekker reklamasjon på arbeidet som ble utført og/eller delene som ble byttet i forbindelse med denne skaden. Reparasjonsgarantien følger bilen så lenge den er forsikret hos oss.

Motorskade

Merkeforsikring Pluss dekker skader på motor og girkasse, og tilhørende elektronikk inntil bilen er 10 år eller har kjørt 200 000 km. Bilen må ha fulgt alle service­intervallene. Driftsbatteri på en el- eller hybridbil er også dekket.

Utvidet total­skadegaranti

Hvis bilen din er under 3 år og ikke har kjørt mer enn 60 000 km, får du en helt ny bil hvis den blir totalskadet. Totalskadegarantien gjelder ikke for leasingbiler.

Startleie for leasingbiler

Har du leasingbil får du dekket gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet. Maksimal utbetaling er 150 000 kroner. I tillegg vil leasingselskapet ditt få erstattet bilens markedsverdi.

Nøkkelforsikring

Dekker tapt eller brukket bilnøkkel med sum på inntil 7 500 kroner og inntil ett skadetilfelle per år. Egenandelen er 500 kroner.

Veihjelp når du trenger det

Med Merkeforsikring Pluss får du veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Les mer om veihjelp

Leiebil i Merkeforsikring Pluss

Med Merkeforsikring Pluss får du leiebil tilsvarende din egen bil, inntil VW Passat-størrelse. Leiebilen har du

 • i hele reparasjons­tiden når skaden skjer i Norge og du lar oss ordne reparasjon hos et av våre avtaleverksteder. Ønsker du å velge verksted selv får du leiebil i inntil 30 dager
 • i inntil 30 dager når skaden skjer i Norden, uansett teknisk problem, så lenge bilen må på verksted
 • i inntil 30 dager når du er på bilferie utenfor Norden og reparasjonen tar mer enn 2 virkedager – uansett teknisk problem

Vil du ikke ha leiebil?
Da kan du få 250 kroner dagen, i inntil 30 dager, mens bilen din står på verksted.

Lovpålagt ansvarsdekning

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Se forsikringen Merkeforsikring Ansvar for mer informasjon.

Erstatningssum for løsøre og ekstrautstyr

 • Personlig løsøre dekkes med 10 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 50 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Egenandeler

 • Skade: 4 000 kroner. Du kan velge høyere egenandel opp til 20 000 kroner ved kaskoskader og få en lavere pris. 
 • Glasskade: 2 000 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak). Glasskade gir ikke bonustap 
 • Motorskade: 

Egenandelen avhenger av bilens kilometerstand på skadetidspunktet:

 • 0 - 119 999 km = 8 000 kroner i egenandel
 • 120 000 - 159 999 km =  12 000 kroner i egenandel
 • 160 000 - 200 000 km = 16 000 kroner i egenandel

Merkeforsikring Kasko

Merkeforsikring Kasko er en god forsikring for de aller fleste. Forsikringen dekker de fleste skader på egen bil.

Kostnadsfri oppstartsmåned

Du får forsikringen kostnadsfri i en måned, med unntak av trafikkforsikringsavgiften som betales til staten 

På innlogget side får du oversikt over prisen etter den kostnadsfrie måneden, basert på hva forhandleren din har gitt av opplysninger til Gjensidige.

Du står fritt til å bytte selskap innenfor den første måneden. Forsikringen din fornyes automatisk 12 måneder videre, etter at den kostnadsfrie måneden er over. Om du bytter selskap i denne perioden, er det 1 måned oppsigelsestid. 

Erstatning for skader på bilen din ved:

 • Kollisjon, utfor­kjøring, velting, annen ytre påvirkning, feil fylling av drivstoff, brann, tyveri/forsøk på tyveri
 • Glasskader (gjelder også skader på glasstak med ubegrenset sum)

Reparasjonsgaranti

Lar du oss ordne reparasjon hos et av våre avtale­verksteder i Norge, får du 8 års reparasjons­garanti. Vi dekker reklamasjon på arbeidet som ble utført og/eller delene som ble byttet i forbindelse med denne skaden. Reparasjonsgarantien følger bilen så lenge den er forsikret hos oss.

Totalskadegaranti

Hvis bilen din er under 1 år og ikke har kjørt mer enn 15 000 km, får du en helt ny bil hvis den blir totalskadet.

Totalskadegarantien gjelder ikke for biler som er leaset.

Nøkkelforsikring

Dekker tapt eller brukket bilnøkkel med sum på inntil 7 500 kroner og inntil ett skadetilfelle per år. Dekningen har egenandel på 500 kroner når du har Bil Kasko.

Veihjelp når du trenger det

Med Merkeforsikring Kasko får du veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Les mer om veihjelp

Leiebil i Merkeforsikring Kasko

Med Merkeforsikring Kasko kan du få leiebil tilsvarende din egen bil, inntil VW Passat-størrelse. Leiebilen har du

 • i inntil 30 dager hvis skaden skjer i Norge og du lar oss ordne reparasjon hos et av våre avtaleverksteder. Ønsker du å velge verksted selv får du leiebil i inntil 10 dager.
 • i inntil 30 dager når du er på bilferie utenfor Norden og reparasjonen tar mer enn 2 virkedager – uansett teknisk problem

Ønsker du å velge bort leiebildekningen?
Når du kjøper Merkeforsikring Kasko kan du velge bort leiebil og få en lavere pris på forsikringen.

Har du leiebildekning og likevel ikke trenger leiebil?
Da kan du få 150 kroner dagen, i inntil 30 dager mens bilen din står på verksted.

Lovpålagt ansvarsdekning

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Se forsikringen Merkeforsikring Ansvar for mer informasjon.

Erstatningssum løsøre og ekstrautstyr

 • Personlig løsøre dekkes med 5 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 10 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Egenandeler

 • Skade: 6 000 kroner. Du kan velge høyere egenandel opp til 20 000 kroner ved kaskoskader og få en lavere pris. Du kan også velge en lavere egenandel på 4 000 kroner mot et tillegg i pris.
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak) 

Merkeforsikring Delkasko

Merkeforsikring Delkasko dekker glasskade, brann og tyveri, men du må dekke kollisjonsskader selv. Denne forsikringen anbefaler vi på biler med en lavere verdi og lav bonus, og er et rimeligere alternativ til Merkeforsikring Kasko.

Kostnadsfri oppstartsmåned

Du får forsikringen kostnadsfri i en måned, med unntak av trafikkforsikringsavgiften som betales til staten 

På innlogget side får du oversikt over prisen etter den kostnadsfrie måneden, basert på hva forhandleren din har gitt av opplysninger til Gjensidige.

Du står fritt til å bytte selskap innenfor den første måneden. Forsikringen din fornyes automatisk 12 måneder videre, etter at den kostnadsfrie måneden er over. Om du bytter selskap i denne perioden, er det 1 måned oppsigelsestid. 

Erstatning for skader på bilen din ved:

 • Ved brann og tyveri/forsøk på tyveri
 • Glasskader (gjelder også skader på glasstak) 

Veihjelp når du trenger det

Med Merkeforsikring Delkasko får du veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Les mer om veihjelp

Lovpålagt ansvarsdekning

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Se forsikringen Merkeforsikring Ansvar for mer informasjon.

Forsikring av løsøre/ekstrautstyr

 • Personlig løsøre dekkes med 5 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 10 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Egenandeler

 • Skade: 4 000 kroner
 • Glasskade: 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak) 

Merkeforsikring Ansvar

Merkeforsikring Ansvar dekker ingen skader på egen bil og er derfor vår enkleste bilforsikring.

Forsikringene Merkeforsikring Pluss, Merkeforsikring Kasko og Merkeforsikring Delkasko inneholder også dekningene i Merkeforsikring Ansvar.

Kostnadsfri oppstartsmåned

Du får forsikringen kostnadsfri i en måned, med unntak av trafikkforsikringsavgiften som betales til staten 

På innlogget side får du oversikt over prisen etter den kostnadsfrie måneden, basert på hva forhandleren din har gitt av opplysninger til Gjensidige.

Du står fritt til å bytte selskap innenfor den første måneden. Forsikringen din fornyes automatisk 12 måneder videre, etter at den kostnadsfrie måneden er over. Om du bytter selskap i denne perioden, er det 1 måned oppsigelsestid. 

Lovpålagt ansvarsdekning

 • Inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres bygninger/eiendeler
 • Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken
 • Fører- og passasjerulykke dekkes med inntil 100 000 kroner ved død, og inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet. Summen er per person
 • Ingen egenandel

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha?

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr gratis rådgivning over video eller telefon. Her skreddersyr vi en løsning som passer akkurat deg og din livssituasjon.

Elbiler og hybridbiler

Bilforsikringene våre gir god dekning for elbiler og hybridbiler. Med Merkeforsikring Delkasko, Merkeforsikring Kasko eller Merkeforsikring Pluss trenger du ikke en egen elbilforsikring. Se hva bilforsikringene våre dekker for deg med el- eller hybridbil.

Slik får du rabatt

Sikkerhetstiltak

Hvis du reduserer risikoen for skade, kan vi gi deg en lavere pris på forsikringen. Følgende tiltak kan gi rabatt på bilforsikringen

 • Alle som kjører bilen er minst 23 år – rabattstørrelsen avhenger av førers alder. Bilen kan lånes bort til ungdommer som har gjennomført programmet for øvelseskjøring

Samlerabatt på forsikringer

Hvis du samler forsikringene dine hos oss, kan du få opptil 18 % rabatt. Da blir du også Mer-kunde. Se hvilke rabatter du kan få.

Kundeutbytte

Har du skadeforsikringer hos oss, kan du få kundeutbytte. Vi er det eneste forsikrings­selskapet i Norge der du kan få en slik utbetaling. De siste årene har Gjensidiges kunder fått utbytte som har tilsvart omtrent 10-15 % av forsikrings­premie. Sjekk hva du ville fått i kundeutbytte.

Organisasjonsfordeler

Hvis du er medlem i en av de mange organisasjonene vi samarbeider med, kan du få gunstige betingelser på forsikringen din. Finn din organisasjon.

Rask bonusopptjening

Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen. Har du bilforsikring hos oss og kjører skadefritt, tar det deg kun 6 år fra startbonus til du når 75 % bonus.

Hvilken bonus får jeg?

Når du kjøper bilforsikring hos får du den samme bonusen du allerede har i dag, og er det din første bilforsikring gir vi deg 60 % i startbonus.

Har du allerede forsikret en bil hos oss? Da får du samme bonus på bil nummer 2.

Om du bytter bilforsikringen din fra et annet selskap til oss, henter vi inn bonusopptjeningen din fra ditt tidligere selskap slik at du får samme bonus som før.

Maks 10 % bonustap

Er du uheldig og får en skade, vil du nå få maksimalt 10 % i bonustap. Og har du toppbonus i mer enn tre år, vil du beholde bonusen din ved neste skade.

Kjørelengde

Beregne kjørelengde

Start med å måle distansen til og fra jobb og gang dette med antall arbeidsdager. Deretter legger du til hvor mye du bruker bilen privat. Husk å inkludere eventuelle bilferier og uforutsette turer.

Endre kjørelengde

Når du har kjøpt bilforsikring og vil endre kjørelengde, kan du enkelt gjøre det ved å logge inn. Her får du mulighet til å beregne hva forsikringen vil koste etter en endring og gjøre den faktiske endringen.

Hvis det oppstår en skade og du har kjørt lenger enn det som er avtalt med oss, er det stor sannsynlighet for at du får redusert erstatningsbeløp. Hvert tilfelle vurderes individuelt. 

Les mer om kjørelengde

Unge sjåfører – rabatter og råd

Øvelseskjøring

Øvelseskjører du etter vårt øvelseskjøringsprogram og logger 2 000 kilometer, får du 60 % i startbonus når du kjøper din første bilforsikring. Du kan også kjøre andre biler som er forsikret hos oss, som har rabatt for at alle bilførere er over 23 år – uten at de mister rabatten. Les om logging av øvelseskjøring og hvordan du får 60 % startbonus

Ungdomsavtalen

Ungdom betaler mer for bilforsikringen sin fordi de er mer utsatt for skader. Vi betaler tilbake deler av det du har betalt i ungdomsårene, frem til du fyller 23 år, så sant du ikke har hatt skader med bonustap. Du kan få tilbakebetalt inntil 10 000 kroner. Les mer om hvordan du kan få penger tilbake på forsikringen.

Bonussparing og valg av bil

Vi anbefaler deg å sette bilforsikringen i ditt navn, ikke i navnet til foreldrene dine, slik at du kan begynne å opparbeide deg bonus for å få billigere forsikring etter hvert. Det kan bli kostbart å starte «bonusoppsparingen» sent når du har kjøpt en dyrere bil og har behov for en bedre dekning. Ungdomsavtalen krever også at forsikringen står i ditt navn. 

Det er lurt å velge en bil som er minst mulig utsatt for skader. Unngå biler med kraftige motorer. Du kan beregne pris på forskjellige bilmodeller i nettbutikken for å se hvilken bilmodell som passer ditt bilforsikringsbudsjett.

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgiften (tidligere kalt årsavgift) skal fra januar 2018 betales med forsikringen din, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Trafikkforsikrings­avgiften går likevel fortsatt i sin helhet til staten. Les mer om trafikkforsikringsavgift til staten.

Trenger du hjelp?

Vi har laget en side med ord og begreper om bil og bilforsikring som kan være nyttig for deg.