Forsikring av liv og helse

Som KOL-medlem kan du forsikre liv og helse til spesialpris med egen livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring.

KOL Livsforsikring

Det tar ofte opptil 3 år før en familie er økonomisk på fote igjen etter et dødsfall. KOL Livsforsikring gir de etterlatte et engangsbeløp ved død.

Årspris*

Prisene gjelder 11 G, som er  990 748 kroner*. Har du behov for en høyere forsikringssum, kan du doble til 22 G, som er 1 981 496 kroner*. Forsikringssum på 22 G gir dobbel pris.

Ønsker du en enda høyere forsikringssum, kan du supplere med KOL Toppdekning Død på 18 G. 

Årspris
Forsikredes alder Pris per år i NOK

*  Forsikringssummen trappes ned etter fylte 50 år

  Medlem Medforsikret
18-30 år  168  125
31-35 år  195   152
36-40 år   310   240
41-45 år   552   384
46-50 år   950   614
51-55 år 1 434   893
56-60 år 1 901 1 180
61-65 år 2 708 1 646
66-70 år 3 862 2 335

Hvem bør ha livsforsikring?

Alle forsørgere bør ha en livsforsikring.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/­samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må skifte med dine barn.

KOL Livsforsikring dekker

Forsikringen gir de etterlatte utbetaling, enten dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

 

Bli oppringt og kjøp forsikring

Vi er stengt akkurat nå, men hvis du legger igjen telefonnummeret ditt i åpningstiden ringer vi deg tilbake så snart vi kan. Vi har åpent mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?

KOL Toppdekning Død

Slik kan du få en forsikringssum på 40 G* ved dødsfall:

  • Kjøp KOL Livsforsikring på 22 G (dobbel sum)
  • Suppler med KOL Toppdekning Død på 18 G

Årspris

Forsikredes alderPris per år i NOK

Forsikringssummen trappes ned etter fylte 50 år

 MedlemMedforsikret
18-30 år  301 168
31-35 år  350  204
36-40 år  555  323
41-45 år  989  517
46-50 år1 702  826 
51-55 år2 5691 201
56-60 år3 4051 586
61-65 år4 8472 210
66-70 år6 9133 135

KOL Toppdekning Ufør

 

Årspris

Forsikredes alderPris per år i NOK
 MedlemMedforsikret
18-30 år  349 440
31-35 år  575 680
36-40 år  8921 056 
41-45 år1 4441 772
46-50 år2 3603 004
51-55 år3 4304 369
56-60 år4 5115 866

KOL Familieulykkesforsikring

Vi anbefaler at forsikringen kombineres med livsforsikring eller uføreforsikring.

KOL Familieulykke dekker

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil kr 50 000.

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

  • Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom
  • Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år

Pris

Velg mellom full heltidsdekning til kr 686 og halv heltidsdekning til kr 471 per år.

Forsikringssummer

Maksimal forsikringssum som kan utbetales i 2016 er kr 4 053 060 kroner.

 MedlemEktefelle/ samboerPer barn
Enslig45 G  
Enslig med barn30 G  20 G
Ektefelle/­samboer22,5 G 22,5 G 
Ektefelle/­samboer med barn15 G 15 G 20 G
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. jan 2019 på 96 883 kroner
Barn betyr dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i Folkeregisteret

Behandlingsforsikring

Med KOL Behandlingsforsikring Pluss får du undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 10 virkedager. Du slipper da lange køer og er sikret god oppfølging i ettertid.

Priser

Prisene som er oppgitt gjelder deg som medlem. Ønsker du å medforsikre ektefelle/samboer/partner, får han eller hun samme pris som deg. Alle beløp er i norske kroner.

Forsikredes alderPris per årPris per måned
18-30 år1 002 84
31-35 år1 454121 
36-40 år

1 796

150
41-45 år2 023169
46-50 år2 356196 
51-55 år2 798233
56-60 år3 456288
61-65 år4 932410
66-70 år7 801650

Bli oppringt og kjøp forsikring

Vi er stengt akkurat nå, men hvis du legger igjen telefonnummeret ditt i åpningstiden ringer vi deg tilbake så snart vi kan. Vi har åpent mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?

Vilkår

Hva som dekkes av forsikringene er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Har du allerede forsikret liv og helse hos oss, finner du vilkårene dine på innloggede sider
  • Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring (gjelder ikke KOL Familieulykkesforsikring) - du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din

Er du usikker på forsikring?

Vi er stengt akkurat nå, men hvis du legger igjen telefonnummeret ditt i åpningstiden ringer vi deg tilbake så snart vi kan. Vi har åpent mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?