NJFF Livsforsikring

Det tar ofte opptil 3 år før en familie er økonomisk på fote igjen etter et dødsfall.

NJFF Livsforsikring gir etterlatte et engangsbeløp ved død.

Hvem bør ha livsforsikring?

Alle forsørgere bør ha en livsforsikring. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle eller samboer kan bli boende i boligen.

Nedtrapping av utbetaling

Forsikringsummen trappes ned med 0,5 G årlig pr. dekning på 10 G fra fylte 61 år til 75 år.

Se alle NJFF-fordelene her

Relatert innhold

Hvem bør ha livsforsikring?

Alle forsørgere bør ha en livsforsikring. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle eller samboer kan bli boende i boligen.

Nedtrapping av utbetaling

Forsikringsummen trappes ned med 0,5 G årlig pr. dekning på 10 G fra fylte 61 år til 75 år.

Se alle NJFF-fordelene her

{ "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Du kan kjøpe forsikring til både deg og din samboer eller ektefelle. Begge vil få NJFF-pris. Kjøper du livsforsikring må du også fylle ut en helseerklæring.</p>", "addCoInsured": "Legg til ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "buttonNext": "Neste", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 35, "minAge": 18, "maxAge": 55, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 55 år. Ring oss på 915 03100, så hjelper vi deg med dine forsikringsbehov." }, "coverageGroup": { "legend": "Velg beløpet som dine etterlatte vil få ved dødsfall.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1.mai 2018: 96 883 kroner", "radiobuttons": [ { "multiplier": 1.0, "label": "968 830 kroner", "textRight": "10 G" }, { "multiplier": 2.0, "label": "1 937 660 kroner", "textRight": "20 G" } ] }, "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 30 }, "price": { "buyer": 498, "coInsured": 430 } }, { "age": { "min": 31, "max": 35 }, "price": { "buyer": 519, "coInsured": 445 } }, { "age": { "min": 36, "max": 40 }, "price": { "buyer": 651, "coInsured": 554 } }, { "age": { "min": 41, "max": 45 }, "price": { "buyer": 887, "coInsured": 744 } }, { "age": { "min": 46, "max": 50 }, "price": { "buyer": 1288, "coinsured": 1069 } }, { "age": { "min": 51, "max": 55 }, "price": { "buyer": 1992, "coInsured": 1596 } } ], "form": { "title": "Bestill NJFF Livsforsikring", "submitButton": "Kjøp", "pageLink": "form" }, "receipt": { "title": "Takk for kjøpet" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_livsforsikring_njff", "appShort": "njff", "appPath": "livsforsikring" } }