Få hjelp med å ta vare på den psykiske helsen din

Online psykolog inkludert i forsikringen

1 av 2 opplever psykiske helseplager i løpet av livet, og for mange er terskelen for å be om hjelp høy. Vi har derfor inkludert videokonsultasjon med psykolog, og andre lavterskeltjenester, i flere av forsikringene våre. Det koster ikke noe ekstra å benytte seg av tjenestene.