Viktig informasjon om din Tekna Innbo forsikring

Du har en Tekna Innboforsikring som nylig ble konvertert til en kollektiv forsikring. I den forbindelse får du et brev om opphør av den tidligere individuelle forsikringsavtalen.

Vi vil gjerne gjøre deg trygg på at du fortsatt er dekket med de samme gode vilkårene som før. Du trenger ikke foreta deg noe.

Merk deg følgende:

  • Den kollektive forsikringen har forfallsdato 1. januar hvert år.
  • Med felles forfallsdato for alle, vil vilkårs- eller prisendringer gjelde alle medlemmer fra samme tidspunkt. 
  • Har du flere forsikringer hos Gjensidige og AvtaleGiro får du ett avtalegirotrekk for Tekna Innbo og ett for de resterende forsikringene dine. 
  • Betaler du Tekna Innbo med AvtaleGiro vil ny betaling fortsette å trekkes automatisk fra denne. Har du ikke AvtaleGiro får du en giro i posten.
  • Prisen for 2020 er justert med kun 3 %, og er svært konkurransedyktig for deg som Tekna-medlem.

Fordeler som Tekna-medlem

Som Tekna-medlem har du en rekke fordeler hos Gjensidige som gode rabatter på skadeforsikringer og pensjonsfordeler.