Tekna Familieulykkesforsikring

En ulykkesforsikring sikrer hele familien en utbetaling i tilfelle av varig invaliditet som følge av ulykke. Selv om ingen dør eller blir arbeids­ufør, kan man bli invalidisert av en ulykke.

Bli oppringt, eller ring 915 03100, for å kjøpe Tekna Familieulykkesforsikring.

Default

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 20 år ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter til tannlege med inntil kr 50 000 og annen behandler med inntil kr 10 000.

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

  • Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom
  • Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år

Dekningsutvidelse uten prispåslag for Ukrainske flyktninger

Tekna og Gjensidige vil sammen tilby Tekna-medlemmer med Familieulykkesforsikring følgende dekningsutvidelse uten prispåslag:

  • Ukrainske flyktninger som får bo fast på Tekna medlemmets privatadresse (privathus/fritidsbolig), er omfattet av forsikringen på lik linje med medlemmets øvrige familie
  • Det er et krav at flyktningene har søkt om asyl i Norge og fått dette innvilget (flyktningstatus)
  • Voksne er dekket inntil fylte 70 år, barn er dekket inntil fylte 20 år
  • Forsikringssummen for voksen er 15 G, forsikringssummen for barn er 20 G pr. barn. Behandlingsutgifter dekkes med kr. 10.000 pr. skadetilfelle (50.000 på tannbehandling)
  • Utvidelsen gjelder ut 2022

Årspris 2022

I 2022 får du Tekna Familieulykkesforsikring for bare 802 kroner.

Forsikringssummer

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år. I 2022 er grunnbeløpet som gjelder for Tekna Familieulykkesforsikring på 106 399 kroner.

Forsikringssummer full dekning
Familiesammen-
setning
Utbetaling til medlem Utbetaling til ektefelle/ samboer Utbetaling til barn*

Enslig

45 G
4 787 955 
   

Enslig med barn

30 G
3 191 970
  20 G
2 127 980

Ektefelle/samboer

22,5 G
2 393 977
22,5 G
2 280 398
 

Ektefelle/Samboer med barn

15 G
1 595 985
15 G
1 595 985
20 G
2 127 980

* Forsikringen gjelder dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i folkeregisteret. Barna må i tillegg være under 20 år.

Bli oppringt og kjøp forsikring

Skriv inn nummeret ditt, så ringer vi deg. Mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?