Fondsfordeler for Tekna

Som Tekna-medlem får du  50 % rabatt på tegningskostnadene når du kjøper fond via rådgiver.

Rabatten får du uansett om du

  • starter månedlig spareavtale
  • gjør et enkeltkjøp
  • flytter fond til oss