Pensjonsfordeler for Tekna-medlemmer

cycling-and-dreaming

Pensjon med Tekna-rabatt

Sparing til pensjon med skattefordel. Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år.

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Det lønner seg å samle disse til en avtale, siden du ellers betaler en kostnad for hver avtale du har.

Sparing til pensjon med utsatt skatt. Pengene kan kan du få utbetalt når du selv ønsker.

En individuell forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Dette er en individuell pensjonsavtale som kan flyttes til oss. Det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så avtalen vokser kun gjennom avkastningen.