Pensjonsfordeler for Tekna-medlemmer

Tekna har forhandlet frem de beste prisene for deg på pensjon og sparing. Du får rabatt på både administrasjons- og forvaltningskostnaden.

Trenger du råd om pensjon eller sparing, kan du få hjelp av våre autoriserte rådgivere. De har høy kunnskap om de ulike pensjons- og spareordningene.

Les mer om pensjonssparing

Logg inn og få full oversikt over pensjonen din

Pensjon med rabatt for medlemmer av Tekna

Sparing i fond med utsatt skatt. Pengene kan kan du få utbetalt når du selv ønsker.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.
  • 0 kroner i administrasjons­kostnad

Sparing til pensjon med skattefordel. Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.
  • 0 kroner i administrasjons­kostnad

En individuell forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • 25 % rabatt på administrasjons­kostnaden

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Det lønner seg å samle disse til en avtale, siden du ellers betaler en kostnad for hver avtale du har.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %
  • Årlig administrasjons­kostnad 0,49 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Saldo lavere enn 10 000 reduseres administrasjons­kostnaden forholdsmessig.

Dette er en individuell pensjonsavtale som kan flyttes til oss. Det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så avtalen vokser kun gjennom avkastningen.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert administrasjons­kostnad med 0,10 prosentpoeng.