Tekna studentforsikringer

Som studentmedlem i Tekna kan du få to forsikringer inkludert i medlemskapet; uføreforsikring og i tillegg kan du velge mellom innboforsikring og tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil. På denne siden kan du lese mer om forsikringene og hva du bør vurdere å kjøpe i tillegg.

Default

Tekna Student Uføreforsikring

Hvis du blir syk eller skadet, og helt eller delvis ikke kan jobbe, kan forsikringen gi deg en engangsutbetaling på inntil 5 G (531 995 kroner) ved varig arbeidsuførhet. G er Folketrygdens grunnbeløp og reguleres av Stortinget hvert år. 1 G er per 1.1.2022 på 106 399 kroner. 

Som studentmedlem i Tekna er forsikringen inkludert i medlemskapet, dersom du er mellom 18 år og 33 år, har norsk folkeregistrert adresse og er fullt arbeids-/studiefør ved innmeldingen i Tekna.

Hvorfor bør du ha uføreforsikring?

Uføretrygden du kan få fra det offentlige som ung ufør, tar utgangspunkt i inntekten din. Under studiet og i starten av karrieren er inntekten gjerne lav, og uføretrygden vil derfor bli svært begrenset. Ønsker du for eksempel å planlegge en fremtid med egen bolig, er du ekstra utsatt fordi du som ufør ikke nødvendigvis har tilstrekkelig inntekt til å spare opp egenkapital eller betjene et større lån.

Hvor stor forskjell kan det være på uføretrygd og lønn?

Hvis du blir 100 prosent ufør, vil uføretrygden dekke 66 % av inntekten din opp til et tak på 6 G. Dermed er maks uføretrygd 638 394 kroner. 

Skulle du bli ufør før du har begynt i full jobb, vil du med en årsinntekt på for eksempel 50 000 kroner, bare få utbetalt 2,91 G i uføretrygd resten av livet. Det tilsvarer 309 621 kroner med dagens G (1.1.2022).

Hva består forsikringen av?

Forsikringen består av en engangsutbetaling av 5 G ved minst 50 % arbeidsuførhet som har vart sammenhengende i minimum 24 måneder og som bedømmes å være varig. I samråd med helsevesenet er det NAV som vedtar om en person er arbeidsufør. Du trenger ikke levere helseerklæring når du kjøper forsikringen. 

Arbeidsuførhet som oppstår innen 2 år fra innmeldingen i Tekna Studentforsikring dekkes ikke. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året du fyller 33 år.

Digitalt treningsprogram for å styrke din mentale helse er inkludert 

Kostnadsfri tilgang til en nettbasert helsetjeneste som kan hjelpe deg med å takle stress, angst og depresjon i studietiden. Du får tilgang til en mental helsesjekk, digitalt treningsprogram og personlig veiledning, slik at du kan lære deg mestringsteknikker. Helsetjenesten er utviklet av psykologer. Les mer om tjenesten.

Hva skjer med uføreforsikringen når du har fullført master? 

Når du har fullført masterstudiet, blir uføreforsikringen omgjort til en 5 G Uføreforsikring Pluss til en svært lav Tekna-pris. Du slipper å levere helseerklæring. 

Ønsker du å være bedre forsikret?

Dersom du ønsker å være enda bedre forsikret mot uførhet, kan du kjøpe ekstradekninger av Tekna Uføreforsikring Pluss. For deg som er ung, er prisen svært lav: En ekstradekning på 11 G (1 170 389 kroner) koster for eksempel bare 60 kroner i måneden hvis du er 29 år gammel.

Braive hjelper deg med å takle stress, angst og depresjon
Icon-tip

Tekna Student Innboforsikring

Dersom du har valgt Tekna Student Innboforsikring, har du nå en forsikring som kan gi økonomisk erstatning med inntil 300 000 kroner ved innbrudd, brann eller vannskader.

Forsikringen gjelder for tingene dine på bostedet ditt i Norge, og i leilighet eller hybel som du eventuelt benytter i forbindelse med arbeid eller skolegang på annet sted i Norden. Bor dere flere i et kollektiv, må alle ha en egen innboforsikring. Samboere/ektefeller kan ha felles innboforsikring.

Hva er egentlig innbo?

Innbo er tingene dine, altså de løse gjenstandene i boligen din som klær, møbler, pyntegjenstander, bøker osv. Populært sier vi at innbo er det som vil ramle ut dersom du snur leiligheten på hodet. Vegger, fast bad- og kjøkkeninnredning er for eksempel ikke innbo, og dekkes av en husforsikring.

Eksempler på hva innboforsikringen dekker

 • Hvis vinterklærne og sportsutstyret ditt blir stjålet fra låst bod
 • Hvis du har hatt innbrudd, og macen og klærne er stjålet
 • Hvis leiligheten over får vannlekkasje og møblene hos deg blir skadet
 • Hvis leiligheten brenner og tingene dine blir skadet
 • Hvis du opplever veskenapping mens du bærer vesken
 • Hvis sykkelen blir stjålet mens den er låst utenfor universitetet

Må alle ha innboforsikring?

De fleste har gjerne mer av verdi enn de tror. Alle bør derfor ha en innboforsikring.
Men dersom du ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret, bør du sjekke om du er dekket av dine foreldres innboforsikring. De fleste innboforsikringer dekker nemlig utflyttede barn som studerer eller er i førstegangstjeneste, så lenge de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.

Ring oss gjerne på 915 03100 hvis du har spørsmål om konkrete gjenstander og dekninger for Tekna Student Innboforsikring
Icon-tip

Tekna Student Tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil

Dersom du har valgt Tekna Student Tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil, har du en forsikring som kan gi deg en erstatning på inntil 20 000 kroner per skadetilfelle, dersom PCen, macen, nettbrettet eller mobilen din blir stjålet.

Forsikringen gjelder i hele verden.


Eksempler på hva tyveriforsikringen dekker

 • Hvis du blir utsatt for ran eller lommetyveri og blir frastjålet mobilen din
 • Hvis mac-en blir stjålet fra låst garderobeskap på skolen
 • Hvis nettbrett, mobil og pc blir stjålet fra låst leilighet eller hybel

Reparasjon av knust mobilskjerm er inkludert

Forsikringen dekker utgifter til reparasjon av knust mobilskjerm. Dette sikrer at garantien på telefonen er intakt. Egenandelen er 1000 kroner.

Forsikringer du bør ha i tillegg

 • Innboforsikring – sikrer tingene dine
 • Reiseforsikring – sikrer deg hvis du blir syk utenlands – og tingene dine fra du reiser hjemmefra
 • Livsforsikring – hvis du har samboer, ektefelle eller barn, bør du i tillegg vurdere livsforsikring til deg og partneren din.


Har du valgt Tekna Student Innboforsikring?

Du bør kjøpe Tekna Reise i tillegg. Den er blant markedets beste og billigste reiseforsikringer. Forsikringen er identisk med Gjensidige beste reiseforsikring, Reise Pluss, og koster bare 70 kroner i måneden for deg som er under 30 år.

Dersom du ønsker å være enda bedre forsikret mot uførhet, kan du kjøpe ekstradekninger av Tekna Uføreforsikring Pluss. For deg som er ung, er prisen svært lav: En ekstradekning på 11 G (1 170 389 kroner) koster for eksempel bare 60 kroner i måneden hvis du er 29 år gammel.

 

Har du valgt Tekna Student Tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil?

Du bør kjøpe Tekna Reise i tillegg. Den er blant markedets beste og billigste reiseforsikring. Forsikringen er identisk med Gjensidige beste reiseforsikring, Reise Pluss, og koster bare 70 kroner i måneden for deg som er under 30 år.

Dersom du ikke er dekket av innboforsikringen til dine foreldre, bør du kjøpe Tekna Innbo, som er en av markedets beste innboforsikringer og svært lavt priset til deg som er medlem i Tekna (det er ikke mulig å kjøpe Tekna Student Innboforsikring siden du valgte denne bort ved innmelding i Tekna).

Dersom du ønsker å være enda bedre forsikret mot uførhet, kan du kjøpe ekstradekninger av Tekna Uføreforsikring Pluss. For deg som er ung, er prisen svært lav: En ekstradekning på 11 G (1 170 389 kroner) koster for eksempel bare 60 kroner i måneden hvis du er 29 år gammel.

Få oversikt i Gjensidige-appen

I Gjensidige-appen ser du forsikringene dine og kan enkelt melde skade. Kjøper du Tekna Reise, blir den også synlig i appen, og du vil alltid ha med deg reiseforsikringskortet på mobilen