YS Innbo – kostnadsfritt

Ved innmelding i et YS-forbund kan du få YS Innbo kostnadsfritt de første 6 månedene.

I tillegg får du flere YS-fordeler, gode priser på andre forsikringer, og vår beste rente på lån og sparing. 

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

YS Innbo dekker blant annet

  • knust mobilskjerm for hele familien
  • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker 
  • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
  • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner - gjelder ikke konkurranser

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

Relatert innhold

Vår beste innboforsikring

YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av tyveri eller plutselige og uforutsette skader, som brann eller uhell.

YS Innbo dekker blant annet

  • knust mobilskjerm for hele familien
  • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker 
  • tyveri av sykkel opp til 30 000 kroner
  • uhellskader på sykkel og sportsutstyr opp til 30 000 kroner - gjelder ikke konkurranser

YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.

Les mer om dekningene i Innbo Pluss.

Meld deg inn i et YS forbund og få kostnadsfri innboforsikring

Du kan få YS Innbo kostnadsfritt de første 6 månedene ved å melde deg inn i et YS-forbund. 

Se hva forsikringen dekker

 InnboYS Innbo
Brannskader  
Vannskader   
Tyveri  
Naturskader  
Veskenapping  
Ran og overfall  
Oppholdsutgifter  
Rettslige erstatningsansvar  
Rettshjelp  
Uhellskader  
Flytteforsikring  
ID-tyverisikring  
Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker  
Knust skjerm på mobil  
 
YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.Les mer om dekningene i Innbo Pluss.