Pensjonsfordeler for medlemmer av YS

YS har forhandlet frem de beste prisene for deg på pensjon og sparing, og du kan få rabatt på både administrasjons- og forvaltningskostnaden.

Trenger du råd om pensjon eller sparing kan du får hjelp av våre autoriserte rådgivere. De har høy kunnskap om de ulike pensjons- og spareordningene.

Les mer om pensjonssparing

Logg inn og få full oversikt over pensjonen din

Pensjon med rabatt for medlemmer av YS

Sparing til pensjon med utsatt skatt. Pengene kan kan du få utbetalt når du selv ønsker.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • 27 % rabatt på forvaltningskostnaden ved valg av kombinerte pensjonsprofiler
  • 0 kroner i administrasjons­kostnad

Sparing til pensjon med skattefordel. Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • 27 % rabatt på forvaltningskostnaden ved valg av kombinerte pensjonsprofiler
  • 0 kroner i administrasjons­kostnad

En individuell forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • 25 % rabatt på administrasjons­kostnaden

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Det lønner seg å samle disse til en avtale, siden du ellers betaler en kostnad for hver avtale du har.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.
  • Årlig administrasjons­kostnad 0,39 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Saldo lavere enn 10 000 reduseres administrasjons­kostnaden forholdsmessig.

Dette er en individuell pensjonsavtale som kan flyttes til oss. Det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så avtalen vokser kun gjennom avkastningen den får.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert administrasjons­kostnad med 0,10 prosentpoeng.