Barneidretts­forsikring

Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). 

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Barneidrettsskader behandles fra og med 01. januar 2015 av Gjensidige.

Spørsmål om lisens og forsikring
Kontakt Norges Idrettsforbund eller les mer på idrett.no

Spørsmål om behandling 
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen   
Skriv til oss eller ring oss på 98 70 11 15.

Relatert innhold

Barneidrettsskader behandles fra og med 01. januar 2015 av Gjensidige.

Spørsmål om lisens og forsikring
Kontakt Norges Idrettsforbund eller les mer på idrett.no

Spørsmål om behandling 
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen   
Skriv til oss eller ring oss på 98 70 11 15.

Slik får du hjelp

Her kan du melde skade hvis barnet var under 13 år da skaden skjedde, og barnet ikke har tegnet en egen idrettslisens via sitt særforbund.
 
Har barnet en egen idrettslisens, eller var 13 år eller eldre, må dere bruke  skademeldingsskjemaet for det idrettsforbundet  barnet er medlem av.
  1. Meld skaden til oss. Skademeldingen må fylles ut av foresatte
  2. Vi kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
  3. Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon

Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank. 

Dette må du finne ut før du kan melde skaden

Når du melder skaden, må du blant annet oppgi

  • kontonummeret du ønsker utbetalingen til
  • navn og telefonnummer til trener, lagleder eller lignende

Melder du skadesak for noen andre, fyller du inn denne personens navn og fødselsnummer i steg 5 skademeldingsskjemaet.  

På nest siste steg i skademeldingsskjemaet finner du et tekstfelt for andre opplysninger om det ikke var mulig å svare godt nok i de foregående spørsmålene.

Har du allerede mottatt en henvisning eller lignende fra lege, kan du laste dette opp på det siste steget i skademeldingsskjemaet.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.

Ring 98 70 20 33

Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Idrettens Skadetelefon er åpen  alle dager 9-21

Default