Meld danseskade

Alle som har idrettsforsikring og er medlem av Norges Danseforbund, kan enkelt melde skade hos Gjensidige. 

Spørsmål om lisens og forsikring   
Kontakt klubben din eller les mer på Norges Danseforbund.

Spørsmål om behandling og råd
Utøvere med utvidet lisens kan ringe Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33. Åpent alle dager mellom 9–21.

Utøvere med grunnlisens kan skrive til oss eller ringe 98 70 11 15.

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Relatert innhold

Spørsmål om lisens og forsikring   
Kontakt klubben din eller les mer på Norges Danseforbund.

Spørsmål om behandling og råd
Utøvere med utvidet lisens kan ringe Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33. Åpent alle dager mellom 9–21.

Utøvere med grunnlisens kan skrive til oss eller ringe 98 70 11 15.

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Slik får du hjelp

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. Ved tannskader tar du kontakt med din tannlege. All annen behandling må forhåndsgodkjennes for at utgiftene skal dekkes av forsikringen. Etter at du har meldt skaden vil du bli kontaktet av oss.

Idrettsskader på barn og ungdom

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Danseforbund, melder du skaden som barneidrettsskade.

Alle andre velger "Logg inn og meld skade". Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

Dette må du finne ut før du kan melde skaden

Når du melder skaden, må du blant annet oppgi

  • om du har grunndekningen eller den frivillige, utvidede dekningen
  • kontonummeret du ønsker utbetalingen til

Melder du skadesak for noen andre, fyller du inn denne personens navn og fødselsnummer i steg 5 skademeldingsskjemaet.  

På nest siste steg i skademeldingsskjemaet finner du et tekstfelt for andre opplysninger om det ikke var mulig å svare godt nok i de foregående spørsmålene.

Har du allerede mottatt en henvisning eller lignende fra lege, kan du laste dette opp på det siste steget i skademeldingsskjemaet.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.

Få ekspertråd

Har du den utvidede dekningen, kan du få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33 alle dager mellom 9 og 21.

Default