Meld idrettsskade

Alle som har idrettsforsikring og er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, kan enkelt melde skade hos Gjensidige. 

Spørsmål om lisens og forsikring 
Kontakt klubben din eller les mer på gymogturn.no

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Relatert innhold

Spørsmål om lisens og forsikring 
Kontakt klubben din eller les mer på gymogturn.no

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Slik får du hjelp

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. For annen behandling, ber vi deg om å søke råd/henvisning fra din fastlege. Alle operasjoner på privat klinikk må forhåndsgodkjennes av Gjensidige. 

Idrettsskader på barn og ungdom

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Gymnastikk- og Turnforbund, melder du skaden som barneidrettsskade.

Alle andre velger "Meld skade". Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.

 

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.