Meld håndballskade

Alle som har idrettsforsikring og er medlem av Norges Håndballforbund, kan enkelt melde skade hos Gjensidige. 

 

Husk forhåndsgodkjenning først

All behandling/undersøkelser på privat klinikk må forhåndsgodkjennes av oss for at utgiftene skal dekkes av forsikringen. Dette gjelder ikke tannskade og offentlige egenandeler.

Har du spørsmål

Skriv til oss eller ring 98 70 11 15

Relatert innhold

Husk forhåndsgodkjenning først

All behandling/undersøkelser på privat klinikk må forhåndsgodkjennes av oss for at utgiftene skal dekkes av forsikringen. Dette gjelder ikke tannskade og offentlige egenandeler.

Har du spørsmål

Skriv til oss eller ring 98 70 11 15

Slik får du hjelp

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. Ved tannskader tar du kontakt med din tannlege. All annen behandling må forhåndsgodkjennes for at utgiftene skal dekkes av forsikringen. Etter at du har meldt skaden vil du bli kontaktet av oss.

Idrettsskader på barn og ungdom

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Håndballforbund, melder du skaden som barneidrettsskade .

Alle andre velger "Logg inn og meld skade". Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

Dette må du finne ut før du kan melde skaden

Når du melder skaden, må du blant annet oppgi

  • hvilken type idrettsforsikring/lisens du har (LISE eller LISE+)
  • kontonummeret du ønsker utbetalingen til

Melder du skadesak for noen andre, fyller du inn denne personens navn og fødselsnummer i steg 6 skademeldingsskjemaet.  

På nest siste steg i skademeldingsskjemaet finner du et tekstfelt for andre opplysninger om det ikke var mulig å svare godt nok i de foregående spørsmålene.

Har du allerede mottatt en henvisning eller lignende fra lege, kan du laste dette opp på det siste steget i skademeldingsskjemaet.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.