Meld idrettsskade

Gjensidige håndterer idrettsforsikringene for en rekke idrettsforbund.

På Idrettens Skadetelefon får du gode råd – alle dager 9-21. Ring 98 70 20 33.

Spørsmål om erstatning
Skriv til Gjensidige  eller ring 915 03100, tast 1 og deretter 5

Relatert innhold

Spørsmål om erstatning
Skriv til Gjensidige  eller ring 915 03100, tast 1 og deretter 5

Slik får du hjelp

  1. Meld skaden til oss   – er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte
  2. Gjelder skaden for barn under 13 år, velg barneidrettsskade
  3. Vi kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
  4. Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon

Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.

Ring 98 70 20 33

Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Idrettens Skadetelefon er åpen  alle dager 9-21

Default