Meld idrettsskade

Gjensidige håndterer idrettsforsikringene for Midt-Norge Sør Bedriftsidrett.

Sjekk med lagleder om idrettsforsikringen er betalt før du melder skade.

Spørsmål om idrettsforsikring 
Kontakt klubben din eller les mer på nettsidene:  Midt-Norge Sør Bedriftsidrett

Spørsmål om behandling  og råd
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Relatert innhold

Spørsmål om idrettsforsikring 
Kontakt klubben din eller les mer på nettsidene:  Midt-Norge Sør Bedriftsidrett

Spørsmål om behandling  og råd
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning
Skriv til oss eller ring 98 70 11 15.

Slik får du hjelp

  1. Logg inn og meld skaden til oss
  2. Vi kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
  3. Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon

Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

Godt å vite om skademeldingsskjemaet

Når du melder skaden, må du blant annet oppgi kontonummeret du ønsker utbetalingen til.

Melder du skadesak for noen andre, fyller du inn denne personens navn og fødselsnummer i steg 5 skademeldingsskjemaet.

På nest siste steg i skademeldingsskjemaet finner du et tekstfelt for andre opplysninger om det ikke var mulig å svare godt nok i de foregående spørsmålene.

Har du allerede mottatt en henvisning eller lignende fra lege, kan du laste dette opp på det siste steget i skademeldingsskjemaet.

Ring 98 70 20 33

Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Idrettens Skadetelefon er åpen  alle dager 9-21

Default