Koronasituasjonen – dette dekker reiseforsikringen

Reglene for karantene og testing er endret. Dette får også betydning for hva forsikringen dekker, og hva du må gjøre hvis du blir syk. 

Informasjonen ble sist oppdatert 27. januar 2022.

Viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Avbestilling av reise på grunn av sykdom

Hvis du er syk av korona og av den grunn ikke kan reise som planlagt, må dette kunne dokumenteres med en positiv PCR-test eller med legeerklæring. Dette gjelder for alle, både vaksinerte, uvaksinerte og de som allerede har vært syke av korona.
  
Rutiner for testing og tilgang til legeerklæringer varierer fra kommune til kommune. Du må derfor ta kontakt med helsemyndighetene der du bor, for informasjon om hvordan du får testet deg.
Les mer om avbestilling

Land med reiseråd

Forsikringen dekker avbestilling av reiser til land eller områder Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for. For at reisen skal være omfattet av forsikringen, må den ha blitt bestilt i en periode uten reiseråd. Husk at du alltid må kontakte reisearrangør eller transportør for å avbestille og få tilbakebetalt utgiftene dine. Forsikringen dekker det reisearrangør eller transportør ikke er forpliktet til å refundere.

Land uten reiseråd

I land uten reiseråd gjelder reiseforsikringen din som normalt. Koronasykdom dekkes på samme måte som annen akutt sykdom. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker avbestilling, fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, uten at det blir utstedt et reiseråd fra Utenriksdepartementet. Les mer om avbestilling.

Det er også flere land i verden som har reiseråd på grunn av krig og uro. I disse landene gjelder ikke reiseforsikringen uten at utvidelse er spesielt avtalt. Se oversikt over hvilke land som har reiseråd.

Innenlandsreiser

Reiseforsikringen vår er utvidet til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing, eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise til og med 31. mars 2022. Les mer om avbestilling.

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Koronasyk på reise

Hva dekker forsikringen hvis jeg blir syk av korona på utenlandsreise?

Forutsatt at reisemålet ikke hadde reiseråd pga korona ved innreise, gjelder forsikringen som ved annen sykdom.
Den dekker utgifter til behandling, forlenget opphold og ny hjemreise. Du kan også ha rett til feriekompensasjon for de dagene du var syk.

Pålagt nærkontakt-karantene i utlandet

Dersom du ikke er syk, men har blitt pålagt karantene fordi noen i din medforsikrede familie eller din eneste medreisende er syk, dekkes merutgifter til forlenget opphold og eventuell ny hjemreise, dersom det er behov for det. Feriekompensasjon dekkes ikke.

Avbestilling

 • Utenlandsreiser

  For reiser til alle land:

  • Dersom reisemålet var uten reiseråd da bestillingen ble foretatt og det igjen blir innført reiseråd som er gyldig på tidspunktet for din avreise, dekkes avbestilling.
  • Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet hadde reiseråd, selv om avreise er frem i tid.

  For reiser til EØS/Schengen og Storbritannia:

  • Dersom reisen ble bestilt tidligst 18. Juni 2021, og det igjen blir innført reiseråd på din avreisedato, dekkes avbestilling.
 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av frykt for smitte eller endring i smittesituasjonen på reisemålet uten at det blir utstedt et reiseråd.

 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av innreisenekt på reisemålet.

 • Innenlandsreiser

 • Vi har utvidet reiseforsikringen vår til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise til og med 31. mars 2022.

  Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, regnes som nær nærkontakt* og blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når du er syk eller har symptomer som er forenlig med koronasykdom og skal i karantene i henhold til retningslinjene til FHI
  • når din eneste medreisende blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

  Du må kunne dokumentere at du har blitt testet og at du må være i karantene.

  *) FHI’s definisjon av nærkontakt: en som i utgangspunktet er frisk, men har vært i en situasjon med så tett kontakt med en person med covid-19 at man kan ha blitt smittet.

  Nære* nærkontakter: husstandsmedlemmer, kjæreste eller bestevenn av en som er smittet. Disse vil få beskjed fra kommunen om hva som gjelder for dem

  Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du må være hjemme på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver
 • Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser på grunn av smitteverntiltak. Avbestilling dekkes heller ikke om det har blitt innført nye tiltak for å begrense smitten der du befinner deg, eller dit du skal reise.

  Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, og avbestillinger grunnet karantene. Les mer om hva som gjelder ved karantene i punktet ovenfor.

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Nei, reiseforsikringen dekker sykdom på reise, ikke at du har blitt pålagt karantene underveis. 

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Ha dette klart når du melder saken

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

– Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

– Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet, hotellet og lignende, dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2. Logg inn og meld saken

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Sakene behandles fortløpende. Du kan følge saken din på innlogget side

Fremtidige reiser

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Student i utlandet

Forsikringspakken Student i utlandet- som tilbys utvekslings- og gradsstudenter ved høyskole eller universitet, gjelder som normalt i alle land.
 

Annen nyttig informasjon

Opplysningene du finner her er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg på innloggede sider.

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Er du reiseklar?

Med Reiseklar appen fra Utenriksdepartementet kan du blant annet holde deg oppdatert på sikkerhetssituasjon, reiseråd og andre relevante opplysninger for nær 200 land. Du kan også registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg dersom det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer deg på reiseregistrering.no