Koronasituasjonen – dette dekker reiseforsikringen

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen. 

Utenlandsreiser: Reiseforsikringen gjelder som normalt på reiser til røde land, med unntak av skader som har sammenheng med koronaviruset. Så lenge reisemålet er rødt når du reiser dit, dekkes ikke disse skadene.

Informasjonen ble sist oppdatert 09.06.21.

Default

Viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, gjelder til 1. juli, men med noen unntak. Se hvilke områder FHI regner som gule og røde.

Vi anbefaler at reiserådene alltid følges. Men velger du likevel å reise til et land eller område som er rødt, har du gyldig reiseforsikring for alle hendelser og skader som ikke har sammenheng med koronasituasjonen.

Reiser du til et land når reiserådet er opphevet, dekkes alle skader som normalt, også de som har sammenheng med koronasituasjonen. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom ferien avbrytes på grunn av endring i smittesituasjonen, eller nye reiseråd for landet du befinner deg i (for eksempel at det går fra å være gult til å bli rødt).

Avbestilling

Vi vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet på tidspunktet du skal reise, forutsatt at reisen ble bestilt da landet var grønt/gult.

Innenlandsreiser

Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom/skade som er attestert av lege og ved pålagt karantene. Les mer om hva som dekkes ved avbestilling.

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Avbestilling

 • Innenlandsreiser

 • Vi har utvidet reiseforsikringen vår til å også dekke avbestillinger dersom du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise fra og med 1. januar 2021 til og med 31. august 2021.

  Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når du er syk eller har symptomer som er forenlig med koronasykdom og skal i karantene i henhold til retningslinjene til FHI
  • når din eneste medreisende blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

  Du må kunne dokumentere at du har blitt testet og at du må være i karantene.

  Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du må være hjemme på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver
 • Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser på grunn av smitteverntiltak. Avbestilling dekkes heller ikke om det har blitt innført nye tiltak for å begrense smitten der du befinner deg, eller dit du skal reise.

  Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, og avbestillinger grunnet karantene. Les mer om hva som gjelder ved karantene i punktet ovenfor.

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Utenlandsreiser

 • Avbestilling dekkes hvis

  • reisemålet var gult da bestillingen ble foretatt og endres til rødt på tidspunktet for din avreise. Eksempel: 15. juli 2020 var Spania gult, og da bestilte du en reise med avreisedato 15. august. Dersom Spania hadde blitt endret til rødt den 15. august ville avbestilling være dekket.
  • reisen ble bestilt før 14. mars 2020 og området er rødt ved din avreise

  Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet var rødt, selv om avreise er frem i tid. 

 • I utgangspunktet anbefaler vi at du ikke avbestiller reisen lenge før avreise, men avventer frem til avreise. Dette er det to grunner til:

  • Det kan være situasjonen endrer seg slik at du er heldig og kan gjennomføre reisen som planlagt.
  • Hvis reiserådet fortsatt gjelder, og reisearrangøren eller flyselskapet kansellerer/avlyser reisen din, er de forpliktet til å gi deg pengene tilbake. Først når dette er avklart, kan du melde saken til oss. 

  Hvis du er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, uansett hvordan situasjonen er ved avreise, kan det være fornuftig å avbestille nå. Men da må du også være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum eller det du ikke får refundert fra reisearrangør eller flyselskap.

  Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. Det er også viktig å være klar over at om det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Ha dette klart når du melder saken

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

– Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

– Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet, hotellet og lignende, dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2. Logg inn og meld saken

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Sakene behandles fortløpende. Du kan følge saken din på innlogget side

Fremtidige reiser

 • Regjeringen anbefaler å unngå alle unødvendige reiser til utlandet.

  Utbredelsen av koronaviruset er global og alle deler av verden er allerede, eller må forventes å bli berørt. Det er derfor stor fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper. 
  De som velger å kjøpe en reise til et område som er rødt når bestillingen blir foretatt, må være klar over at reiseforsikringen ikke dekker avbestilling som følge av koronasituasjonen. 
   

 • I gule reisemål gjelder forsikringen som normalt. Da er også koronarelaterte skader og sykdomstilfeller omfattet.

 • Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd.

  Velger du å reise på tross av reiserådene til røde land/regioner, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er nå svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden.

  I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

 • Hvis reisen din blir kansellert må du kontakte din reisearrangør eller ditt flyselskap for å få refundert det du har betalt.

 • Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

  Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

 • Tester som foretas på oppfordring fra myndigheter, flyselskaper eller lignende dekkes ikke av forsikringen.

 • Hvis du er på reise i et gult område og blir testet og får påvist smitte av koronaviruset, gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom.

  Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen.

 • Det at man settes i karantene etter hjemkomst er ikke omfattet av forsikringen.

 • Har du feriebolig i utlandet og velger å reise dit for å ha hjemmekontor, regnes dette som en feriereise, selv om du utfører arbeid for din norske arbeidsgiver under oppholdet.

  For å være dekket, trenger du derfor en forsikring som dekker ferie og fritidsreiser og for hele perioden du oppholder deg der.

  Du må selv undersøke om oppholdet får betydning for ditt arbeidsforhold og/eller skattebetaling.

  Merk at vi alltid anbefaler deg å følge UDs reiseråd. Og reiser du til et «rødt» land, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

Student i utlandet

Forsikringspakken Student i utlandet- som tilbys utvekslings- og gradsstudenter ved høyskole eller universitet, gjelder som normalt i alle land (både røde og gule reisemål)
 

På reise eller bosatt i utlandet

Annen nyttig informasjon

Opplysningene du finner her er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg på innloggede sider.

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer deg på reiseregistrering.no