Koronasituasjonen – dette dekker reiseforsikringen

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du kan melde saken til oss på nett når avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Informasjonen ble sist oppdatert 10.07 kl. 13.35.

Default

Viktig informasjon til deg som har planlagt en utenlandsreise

Utenriksdepartementets reiseråd av 14. mars, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, gjelder til 20. august, men nå med noen unntak. Les om avbestilling knyttet til land med nye reiseråd her.

Tusen takk for tålmodigheten og for at du leser informasjonen vi har samlet her. Det er veldig mange som ringer oss nå, og vi må prioritere de som er på reise og/eller har et akutt medisinsk behov.

Når kan du melde saken?

Du kan melde saken til oss når planlagt avreisedato er passert.
Du skal alltid be om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til først. Når du har dokumentasjon som viser hvilke utgifter du sitter igjen med selv, kan du melde saken til oss.

Vi vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd på tidspunktet du skal reise.

Om du reiser til et land når reiserådet er opphevet, dekkes alle skader som vanlig, også skader knyttet til kornasituasjonen.

Hva bør du gjøre med avbestilling?

I utgangspunktet anbefaler vi at du ikke avbestiller reisen, men avventer frem til avreise. Dette er det to grunner til:

 • Det kan være situasjonen endrer seg slik at du er heldig og kan gjennomføre reisen som planlagt.
 • Hvis reiserådet fortsatt gjelder, og reisearrangøren eller flyselskapet kansellerer/avlyser reisen din, er de forpliktet til å gi deg pengene tilbake. Først når dette er avklart, kan du melde saken til oss. 

Er det lenge til du skal reise?

Hvis du allerede nå er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, uansett hvordan situasjonen er ved avreise, kan det være fornuftig å avbestille nå. Men da må du også være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum eller det du ikke får refundert fra den du kjøpte reisen av.

Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. 

Det er også viktig å være klar over at om det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.  

Behandlingstid

På grunn av svært stor pågang er behandlingstiden omtrent 8 uker. Om du allerede har meldt en sak til oss, ber vi om at du ikke ringer oss. Sakene står i kø og behandles fortløpende. Du kan følge saken din på innlogget side.

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Du finner informasjon om planlagte flyavganger på UDs Facebookside.

I samarbeid med UD oppfordrer vi alle nordmenn som er på reise i utlandet om å registrere reisen sin på reiseregistrering.no. Hold deg også oppdatert på UDs reiseinformasjon. For å hjelpe myndighetene med å ha oversikt, er det viktig at du slettet reiseregistreringen med en gang du er kommet hjem.

Avbestilling

 • Fra 25. juni dekkes avbestilling hvis

  Fra 15.juli dekkes avbestilling hvis

  • du bestilte en utenlandsreise før 14.mars i år til et område som på avreisetidspunktet har reiseråd fra Utenriksdepartementet

  eller

  Eksempel: 

  • Du har bestilt en reise til Spania 15.juli med avreise 15.august – dersom Spania har reiseråd igjen 15.august vil avbestilling være dekket.
  • Du har bestilt reise til Spania 14.juli med avreise 15.august – det var reiseråd på bestillingstidspunktet og avbestilling dekkes derfor ikke. 
 • Yrkesreiser til land i Norden

  • Fra og med 1. juni dekkes ikke avbestilling for yrkesreiser til land i Norden

  Yrkesreiser til land utenfor Norden

  • Avbestilling dekkes så lenge reiserådene er gyldige. Utenriksdepartementet har utvidet reiserådet til 20.august.
 • Dette omfattes ikke av forsikringen og avbestilling av innenlandsreiser dekkes derfor ikke. Hvis en flyreise er kansellert av flyselskapet, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør.

 • Ja, forsikringen gjelder som i andre land med reiseråd. Det vil si at alle hendelser som ikke er relatert til koronasituasjonen dekkes som normalt.

  Man kan nå fritt reise gjennom Sverige i egen bil. Raskeste vei må velges og smittevernregler må overholdes ved eventuelle stopp. Man vil ikke måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Ha dette klart når du melder saken

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

– Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

– Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2. Logg inn og meld saken

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Fremtidige reiser

 • Utbredelsen av koronaviruset er global og alle deler av verden er allerede, eller må forventes å bli berørt.

  Det er derfor fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

  De som likevel velger å bestille en reise nå, eller velger å reise til et område hvor det er påvist smitte, må være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.

 • I områder som er unntatt fra reiseråd gjelder forsikringen som normalt. Da er også koronarelaterte skader og sykdomstilfeller omfattet.

 • Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd!

  Velger du å reise på tross av reiserådene, må du være forberedt på at ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen vil bli dekket av reiseforsikringen.
  Om du for eksempel reiser du til et område hvor det er påvist smitte, vil evakuering ikke bli dekket. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

  For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er nå svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden.

  I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

 • Hvis reisen din blir kansellert/avlyst må du kontakte din reisearrangør eller ditt flyselskap for å få refundert det du har betalt.

 • Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

  Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert. Eventuelle gebyr ved å booke om, dekkes av reiseforsikringen.

 • Tester som foretas på oppfordring fra myndigheter, flyselskaper eller lignende – dekkes ikke av forsikringen.

  For hendelser som ikke har sammenheng med koronaviruset, gjelder forsikringen som normalt.

  Det er likevel viktig at du er oppmerksom på at våre muligheter for å hjelpe deg hvis du skulle få behov for det, kan være svært begrenset.

 • Dersom reiserådet fra UD opphører for landet du skal reise til gjelder følgende:

  Hvis du blir testet og får påvist smitte av koronaviruset, gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom.

  Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen.

 • Det at man settes i karantene etter hjemkomst er ikke omfattet av forsikringen.

Student i utlandet

Vi skiller mellom de som er utvekslingsstudenter og de som tar en full grad i utlandet.

 • Utvekslingsstudenter skal ifølge UD forholde seg til informasjon fra sitt norske studiested og norske myndigheter. Disse er anmodet om å reise hjem, men situasjonen varierer fra land til land, og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Forsikringen gjelder likevel som normalt, men det blir ikke tilbudt fremskyndet hjemreise senere.
 • De som tar en full grad i utlandet, regnes som bosatt der, og må forholde seg til myndighetene på stedet. Deres forsikring gjelder som normalt.

På reise eller bosatt i utlandet

 • Nei, dessverre. De som allerede er i utenlands uten forsikring, får ikke tegnet ny reiseforsikring nå

 • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

  Velger du å bli værende i eller reiser inn i et land/område etter at det er påvist smitte, må du være forberedt på at forsikringen ikke vil dekke tap eller utgifter som har sammenheng med Korona-epidemien eller tiltak knyttet til denne. Dette gjelder uavhengig om det foreligger reiseråd for området eller ikke. Og knyttes til at risikoen er kjent på forhånd.

  For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt

 • Hvis du reiste ut av Norge etter 14. mars og ikke har hatt mulighet for å reise hjem tidligere, må du ringe oss på 915 03 100 for nærmere informasjon.

 • Utenriksdepartementet skriver dette på sine hjemmesider:

  Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no.

Andre spørsmål