Koronaviruset – dette dekker reiseforsikringen

Forsikringen dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise fra 12.mars til og med 30. april.

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronaviruset. 

Informasjonen ble sist oppdatert 06.04 kl. 08.02.

Default

Viktig informasjon

Vi gjør alt vi kan for å hjelpe deg. Tusen takk for tålmodigheten i denne vanskelige situasjonen og for at du leser informasjonen vi har samlet her. Det er veldig mange som ringer oss nå, og vi må prioritere de som er på reise og/eller har et akutt medisinsk behov.

Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise til og med 30.april, og fremskyndet hjemreise for de som er på reise i utlandet nå. Les mer om hva som dekkes for hvem i forbindelse med avbestilling og fremskyndet hjemreise. Kontakt først reise- eller flyselskapet for refusjon av reisen. Det som ikke refunderes kan meldes som tap på reiseforsikringen. 

Skal du reise senere enn 30. april, må du vente med å kontakte oss til nærmere avreise. 

Sakene står i kø og behandles fortløpende. Om du allerede har meldt en sak til oss, ber vi derfor om at du ikke ringer oss. Alle får hjelp, men det kan ta litt lenger tid enn normalt. Du kan følge saken din på innlogget side.

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Du finner informasjon om planlagte flyavganger på UDs Facebookside.

I samarbeid med UD oppfordrer vi alle nordmenn som er på reise i utlandet om å registrere reisen sin på reiseregistrering.no. Hold deg også oppdatert på UDs reiseinformasjon. For å hjelpe myndighetene med å ha oversikt, er det viktig at du slettet reiseregistreringen med en gang du er kommet hjem.

Avbestilling og kansellering av reise

 • Om du har bestilt en reise med avreisedato fra 12. mars og til og med 30. april, kan du melde saken til oss på nett så snart du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.
 • Om du har bestilt en reise med avreisedato fra og med 30. april eller senere, må du vente med å melde saken eller kontakte oss til etter 30. april. Dette er fordi det er for langt frem i tid til at vi kan hjelpe deg.

Ha dette klart når du melder saken

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt – dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik melder du en sak

 1. Ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør for å avbestille reisen. 

  – Dersom reisen er kansellert har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør
  – Dersom reisen ikke er kansellert må du først avbestille reisen hos flyselskap/reisearrangør og få den refusjonen du har rett på fra dem 

 2. Skaff dokumentasjon fra fly- eller reiseselskapet som viser hvilke utgifter du eventuelt sitter igjen med selv, og ha dette tilgjengelig når du melder saken.

 3. Logg inn og meld saken

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Fremskyndet hjemreise

Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig på en trygg måte i samråd med reise- eller flyselskapet sitt. UD arbeider tett med SAS, Norwegian og Widerøe for å hjelpe norske borgere hjem.

Kontakt først reise- eller flyselskapet for refusjon av reisen. Det som ikke refunderes kan meldes som tap på reiseforsikringen. 

 • Nødvendige merutgifter til fremskyndet hjemreise dekkes for deg som  

  • allerede har returbillett til Norge, såfremt den er kjøpt før 13.mars

              – Det blir ikke gitt kompensasjon for tapte feriedager.

              – Den nye hjemreisen må skje senest 4. april.

  Nødvendige merutgifter til fremskyndet hjemreise dekkes ikke for deg som  

  • har reist ut av Norge etter 14. mars
  • ikke har returbillett eller kjøpte returbillett etter 13.mars
  • har en åpen returbillett – du må benytte denne
  • bor midlertidig i utlandet – du må forholde deg til myndighetene på stedet

Meld saken på nett

Vi har digital skademelding, og du må du derfor logge inn og melde saken på nett. Vi har svært stor pågang på telefon, og må prioritere kundene som er på reise og har et akutt medisinsk behov.

Kontakt først reise- eller flyselskapet for refusjon av reisen. Det som ikke refunderes kan meldes som tap på reiseforsikringen. Husk at du må kunne dokumentere tapet ditt. 

Om du har bestilt en reise med avreisedato 30. april eller senere må du vente med å melde saken eller kontakte oss, da det er for langt frem i tid til at vi kan hjelpe deg.

Student i utlandet

Vi skiller mellom de som er utvekslingsstudenter og de som tar en full grad i utlandet.

 • Utvekslingsstudenter skal ifølge UD forholde seg til informasjon fra sitt norske studiested og norske myndigheter. Disse er anmodet om å reise hjem, men situasjonen varierer fra land til land, og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Forsikringen gjelder likevel som normalt, men det blir ikke tilbudt fremskyndet hjemreise senere.
 • De som tar en full grad i utlandet, regnes som bosatt der, og må forholde seg til myndighetene på stedet. Deres forsikring gjelder som normalt.

På reise eller bosatt i utlandet

 • Nei, dessverre. De som allerede er i utenlands uten forsikring, får ikke tegnet ny reiseforsikring nå

 • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

  Velger du å bli værende i eller reiser inn i et land/område etter at det er påvist smitte, må du være forberedt på at forsikringen ikke vil dekke tap eller utgifter som har sammenheng med Korona-epidemien eller tiltak knyttet til denne. Dette gjelder uavhengig om det foreligger reiseråd for området eller ikke. Og knyttes til at risikoen er kjent på forhånd.

  For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt

 • Utenriksdepartementet skriver dette på sine hjemmesider:

  Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no.

Andre spørsmål

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Nye flybilletter dekkes ikke av forsikringen. I dette tilfellet er det flyselskapenes ansvar å få de reisende frem til destinasjonen. Kontakt flyselskapet for refusjon.

  Forsinkelser som følge av stengte flyplasser på grunn av frykt for spredning av koronaviruset dekkes ikke. Dette må du søke dekket hos flyselskapet du reiser med.

 • Korona er en pandemi i utvikling over hele verden. Alle områder er, eller må forventes å bli berørt.

  Det er derfor fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

  De som likevel velger å bestille en reise nå, eller velger å reise til et område hvor det er påvist smitte, må være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.