Koronasituasjonen – dette dekker reiseforsikringen

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen. 

Informasjonen ble sist oppdatert 31. august 2021.

Viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Utenlandsreiser

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EU/EØS/Schengen og Storbritannia. For reiser til landene i EU/EØS/Schengen og Storbritannia gjelder forsikringen din som normalt allerede fra og med 23. juni for alle, også de uvaksinerte. Det betyr at koronasykdom også omfattes. Fargekodene på kartet til FHI viser hvilke karanteneregler som gjelder ved hjemkomst fra de ulike landene.

Det globale reiserådet gjelder frem til 1. oktober. Vi anbefaler at reiserådene alltid følges. Men velger du likevel å reise til et land eller område med reiseråd, gjelder forsikringen din som normalt – med unntak av skader og hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen.

Reiser du til et land når reiserådet er opphevet, dekkes alle skader som normalt, også de som har sammenheng med koronasituasjonen. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom du ønsker å avbryte ferien på grunn av endring i smittesituasjonen.

Innenlandsreiser

Reiseforsikringen vår er utvidet til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing, eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2021. Les mer om avbestilling.

 • I EU/EØS/Storbritannia inngår følgene land:
  Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Avbestilling

 • Utenlandsreiser

 • For reiser til EØS/Schengen og Storbritannia:

  • Dersom reisen ble bestilt tidligst 18. Juni 2021, og det igjen blir innført reiseråd på din avreisedato, dekkes avbestilling.

  For alle andre land:

  • Dersom reisemålet var uten reiseråd da bestillingen ble foretatt og det igjen blir innført reiseråd som er gyldig på tidspunktet for din avreise, dekkes avbestilling.
  • Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet hadde reiseråd, selv om avreise er frem i tid.
 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av frykt for smitte eller endring i smittesituasjonen på reisemålet uten at det blir utstedt et reiseråd.

 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av innreisenekt på reisemålet.

 • Innenlandsreiser

 • Vi har utvidet reiseforsikringen vår til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2021.

  Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når du er syk eller har symptomer som er forenlig med koronasykdom og skal i karantene i henhold til retningslinjene til FHI
  • når din eneste medreisende blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

  Du må kunne dokumentere at du har blitt testet og at du må være i karantene.

  Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du må være hjemme på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver
 • Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser på grunn av smitteverntiltak. Avbestilling dekkes heller ikke om det har blitt innført nye tiltak for å begrense smitten der du befinner deg, eller dit du skal reise.

  Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, og avbestillinger grunnet karantene. Les mer om hva som gjelder ved karantene i punktet ovenfor.

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Nei, reiseforsikringen dekker sykdom på reise, ikke at du har blitt pålagt karantene underveis. 

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Ha dette klart når du melder saken

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell.
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

– Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

– Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet, hotellet og lignende, dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2. Logg inn og meld saken

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Sakene behandles fortløpende. Du kan følge saken din på innlogget side

Fremtidige reiser

 • Selv om det nå gradvis åpnes opp for reisevirksomhet, anbefaler regjeringen at alle unødvendige reiser til utlandet unngås.

  Utbredelsen av koronaviruset er global og alle deler av verden er allerede, eller må forventes å bli berørt. Det er derfor fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper. 
  De som velger å kjøpe en reise til et område som har reiseråd når bestillingen blir foretatt, må være klar over at reiseforsikringen ikke dekker avbestilling som følge av koronasituasjonen. 
   

 • På reisemål uten reiseråd gjelder forsikringen som normalt. Da er også koronarelaterte skader og sykdomstilfeller omfattet.

 • Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd.

  Velger du å reise på tross av reiserådene, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene kan være begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et stort press på helsevesenet og transportsektoren i flere deler av verdenEvakuering dekkes heller ikke fordi koronasituasjonen var kjent ved innreise.

  I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig. 

 • Hvis reisen din blir kansellert må du kontakte din reisearrangør eller ditt flyselskap for å få refundert det du har betalt.

 • Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

  Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

 • Forsikringen gjelder på reiser i land med reiseråd, men da med unntak for skader/hendelser som har sammenheng med koronaviruset. De samme reglene gjelder uavhengig om du er vaksinert eller ikke. 

 • Tester som foretas på oppfordring fra myndigheter, flyselskaper eller lignende dekkes ikke av forsikringen.

 • Hvis du er på reise i et område uten reiseråd og blir testet og får påvist smitte av koronaviruset, gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom.

  Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen.

 • Det at man settes i karantene etter hjemkomst er ikke omfattet av forsikringen.

 • Har du feriebolig i utlandet og velger å reise dit for å ha hjemmekontor, regnes dette som en feriereise, selv om du utfører arbeid for din norske arbeidsgiver under oppholdet.

  For å være dekket, trenger du derfor en forsikring som dekker ferie og fritidsreiser og for hele perioden du oppholder deg der.

  Du må selv undersøke om oppholdet får betydning for ditt arbeidsforhold og/eller skattebetaling.

  Merk at vi alltid anbefaler deg å følge UDs reiseråd. Og reiser du til et land med reiseråd, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Student i utlandet

Forsikringspakken Student i utlandet- som tilbys utvekslings- og gradsstudenter ved høyskole eller universitet, gjelder som normalt i alle land (både røde og gule reisemål)
 

På reise eller bosatt i utlandet

Annen nyttig informasjon

Opplysningene du finner her er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg på innloggede sider.

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer deg på reiseregistrering.no