Rekordhøyt kundeutbytte fra Gjensidige

Gjensidiges skadeforsikringskunder får over 2 milliarder kroner i kundeutbytte i år. Siden 2008 har Gjensidiges kunder mottatt 7 milliarder kroner i utbytte.

Har du mottatt utbytte fra Gjensidige og spurt deg selv hvorfor? For å finne svaret, må vi helt tilbake til tidlig på 1800-tallet.

I begynnelsen var brannkassen

På 1800-tallet ble det etablert brannkasser i mange byer og bygder i Norge. Brannkassene forsikret boliger og andre bygninger mot brann. Eierne og kundene var de samme menneskene. Alle kjente alle, bygningene var enkle og forholdene oversiktlige.

I nyere tid har behovet for forsikring økt. Vi har biler, båter og fritidshus, og vi trenger forsikring på reiser. Måten man driver forsikringsselskap på har også endret seg, med nye kundebehov og ny teknologi. De fleste brannkassene har slått seg sammen til det som i dag er Gjensidige.

I 2008 vedtok styret i Gjensidige Forsikring for første gang å dele ut utbytte til kundene.

I 2010 ble Gjensidige omdannet til et aksjeselskap med den kundestyrte Gjensidigestiftelsen som største eier. Gjennom stiftelsen ble kundenes århundrelange eierskap i Gjensidige videreført. Kundene kan engasjere seg i stiftelsen ved å stemme på tillitsvalgte og stille til valg til styrende organer.

Fra 2010 mottar skadeforsikringskundene i Norge kundeutbytte fra Gjensidige via Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen eier litt over 60 % av aksjene i Gjensidige, og mesteparten av utbyttet Gjensidige betaler til eierne tilfaller dermed kundene.

Gjensidige er kanskje det eneste selskapet i verden som gir utbytte til kundene på denne måten. Vi vet i alle fall ikke om noen andre som gjør det.

Derimot vet vi om mange selskaper som gir utbytte til sine eiere. De fleste aksjeselskaper gjør det når de går med overskudd.

Din del av Gjensidige

Den kunde­styrte Gjensidige­stiftelsen eier litt over 60 % av aksjene i Gjensidige – og deler utbytte med deg! (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix)

Les mer om Gjensidige­stiftelsen

Rekordhøyt overskudd gir rekordhøyt utbytte

Gjensidige prøver å oppnå overskudd hvert år. Vi har konkurransedyktige priser, og vi prøver å drive effektivt. I et normalt år venter vi å betale ut mellom 90 og 93 kroner i erstatninger og andre kostnader for hver hundrelapp vi får inn i forsikringspremie. De siste 7 til 10 kronene blir igjen som overskudd (før skatt).

I fjor betalte vi ut omtrent 85 kroner i erstatninger og andre kostnader for hver hundrelapp vi fikk inn i forsikringspremie, og vi fikk et uvanlig stort overskudd. Det skyldtes blant annet at været var på vår side. Det var uvanlig få branner og bilkollisjoner i 2012. Erfaringen tilsier at været svinger, og at vi vil få år med flere skader igjen.

I mellomtiden kan du glede deg over at det rekordhøye overskuddet gir rekordhøyt utbytte, og at mesteparten av utbyttet fra Gjensidige går til kundene.

Fakta om kundeutbytte

  • Kundeutbyttet fordeles på kunder som hadde minst én forsikring i Gjensidige Forsikring fredag 3. mai – da Gjensidigestiftelsen holdt sin generalforsamling
  • Den enkeltes utbytte beregnes på grunnlag av opptjent premie i 2012
  • Kunder som tegnet forsikring etter årsskiftet vil ikke vil få utbytte i 2013 (men vil få i 2014, dersom det betales utbytte da)
  • Beløp under 150 kroner betales ikke ut, blant annet på grunn av kostnadene ved utbetalingen
  • Kundeutbyttet for 2012 tilsvarer cirka 15 % av premien
  • De fleste kunder kan motta utbyttet på bankkonto uten å foreta seg noe
  • Noen kunder må oppgi eller bekrefte kontonummer
  • Opptjent premie er den delen av innbetalt premie som ikke betales tilbake hvis du avslutter kundeforholdet.