Fikk økonomisk rådgivning av Gjensidige

– Vi tror mange familier med særkullsbarn glemmer eller kvier seg for å snakke om arv. Men vi vil gjerne ha orden i sysakene dersom noe skjer med en av oss, sier Unni og Jon.

I dag er på Gjensidiges kontor i Fredrikstad for å få råd om hvordan de kan best kan sikre hverandre og særkullsbarna.

Default

Et økonomisk puslespill

Det begynte med et tilbud om en gjennomgang av skadeforsikringer. Snart oppdaget Unni og Jon Nordstrand at de manglet oversikt over det viktigste: Hva ville skje dersom en av dem falt fra?

Derfor møter de rådgiver Thomas Larsen i Gjensidiges lokaler i Fredrikstad. Målet er en full gjennomgang av alt, fra bilforsikring til regelverket rundt arveoppgjør.

Larsen starter med å tegne et bilde av dagens situasjon. Hvor høy er inntekten i dag? Hvor høy er gjelden? Hva skjer om en av dem skulle falle fra? Kan den andre beholde huset de nylig kjøpte sammen? Og hva innebærer et arveoppgjør med særkullsbarn?

Unni og Jon har begge ordninger gjennom fagforeningen. I løpet av møtet blir det imidlertid klart at disse forsikringene ikke gir nok dersom en av dem blir sittende igjen alene.

– Mange setter sin lit til ordningene de har gjennom arbeidsgiver eller fagforening. Dessverre kan disse gi en falsk trygghet, kommenterer Larsen.

I tenkeboksen

Møtet er over. Nå skal Unni og Jon hjem og vurdere tilbudet de vil få både på skade- og personforsikringer. Prismessig kommer de godt ut, ikke minst på grunn av Unnis medlemskap i YS , som gir gode rabatter i Gjensidige.

– Et nyttig møte! Vi følte at Thomas lyttet og forstod vår situasjon. Vi har mye bedre oversikt nå enn da vi kom. Samtidig setter vi pris på at han stilte de riktige spørsmålene. Det kom opp en hel del problemstillinger vi ikke har tenkt over tidligere, men som vi nå må ta stilling til, sier Unni og Jon.

– Det er nok med oss som med mange andre: Vi forsikrer tingene våre, men glemmer oss selv.

Da Unn og Jon Nordstrand giftet seg, ble en pluss en syv. På Gjensidige-kontoret i Fredrikstad fikk de gode råd om særkullsbarn og arv.

Foto: Morten Brakestad

Skreddersydde løsninger

Gjensidiges rådgivere kan bistå med stort og smått som angår økonomiske spørsmål.

– Det er mange små brikker som skal inn og ut av puslespillet som utgjør din personlige økonomi. Du gifter deg, stifter familie og kjøper hus. Så finner mange nye partnere, stifter nye familier og kjøper ny bolig. Kort sagt, så endrer behovet for forsikring seg i takt med livet, konstaterer Thomas Larsen.

– Vår oppgave er å se den enkeltes behov og foreslå forståelige og helhetlige løsninger. Dette er ofte enklere når man møtes ansikt til ansikt og kan gå gjennom dokumenter sammen, sier han.

Gjensidige har over 60 lokalkontorer over hele landet. De står åpne for kunder som ønsker personlig rådgivning om bank og sparing, pensjon, investering og forsikring.