Fikk hjelp da Petter ble syk

Sykdommen endret Petter (11) og familiens liv for alltid. Barne- og ungdomsforsikringen i Gjensidige fjernet flere av de økonomiske bekymringene.

– Vi har kunnet bruke kreftene der de trengs mest, sier Petters foreldre.

Arvelig sykdom

Da Petter Syversen var ett år gammel, ble det oppdaget at han lider av spinal muskelatrofi (SMA). Den arvelige sykdommen fører til at musklene ikke blir stimulert og dermed ikke utvikler seg normalt. For Petter betyr det blant annet at han må bruke rullestol resten av livet.

Store konsekvenser

I Norge har vi et godt tilbud til barn som trenger medisinsk behandling. Men det offentlige dekker ikke alle utgifter som kan oppstå i forbindelse med en alvorlig sykdom eller ulykke.

Den som aldri kan jobbe risikerer i tillegg å ende opp med en trygd som er bare litt høyere enn minstepensjon. Uførhet gir få rettigheter i folketrygden.

Erstatning

Marit og Daniel Syversen tegnet en barneforsikring i Gjensidige like etter sønnens fødsel. Erstatningen de mottok etter at Petter ble syk har gjort familiens hverdag mye enklere.

– Pengene har gitt oss mulighet til å bruke kreftene der de trengs mest, forteller Marit og Daniel. De kunne blant annet bygge ut huset uten å øke boliglånet.

– I tillegg er det godt å vite at Petter får en god uførepensjon. Dermed får han en langt bedre økonomi som voksen enn om han bare skulle leve av trygden fra folketrygden.

Trygghet

Ingen familier er like. Men alle foreldre ønsker et godt og trygt liv for barna sine, uansett hva som måtte skje.

– Alle håper og tror at barn skal vokse opp uten å bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke, men man kan aldri vite, påpeker Daniel.

– Derfor anbefaler vi alle å betale den lille summen forsikringen koster – og så håpe at de aldri får bruk for den!

Foreldrene til Petter, Marit og Daniel Syversen, tegnet barneforsikring i Gjensidige like etter Petter ble født.

Foto: Ottar Strand, Studio Westjordet

Foreldre bør vurdere barneforsikring fordi

  • den kan gi en økonomisk erstatning ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke
  • den kan gi en uførepensjon som et tillegg til offentlige ordninger etter fylte 18 år 
  • den kan gi deg økonomisk hjelp til å bygge om boligen

Ved svært alvorlig sykdom eller skade kan en erstatning komme opp i flere millioner kroner.