Sørg for din kjæreste hvis du dør

Du forsikrer bolig, bil og ting du er glad i. Men hva om noe skjer med deg? En livsforsikring hjelper ikke mot sorgen, men gir ektefelle eller samboer en viktig økonomisk håndsrekning hvis du dør.

Default

Økonomiske problemer etter dødsfall

Å miste en livspartner er i seg selv en stor påkjenning. I tillegg kan det føre til at den etterlatte får det vanskelig økonomisk.

Enlivsforsikring er viktig for deg som har en partner som er avhengig av din inntekt for å betjene gjeld og faste utgifter. Kan hun eller han fortsatt bo hjemme hvis du dør, eller må boligen selges fordi én inntekt ikke er nok til å betale boliglånet?

En utbetaling fra forsikringen kan for eksempel brukes til å nedbetale boliggjeld. Pengene kan også bidra til at den etterlatte vil kunne opprettholde levestandarden.

Mine og dine barn

En livsforsikring er spesielt viktig i forhold som inkluderer mine og dine barn. Særkullsbarn kan kreve å få sin del av arven når en forelder dør. Det finnes mange eksempler hvor dette har ført til at avdødes partner har måttet selge boligen hun eller han har delt med særkullsbarnas forelder.

Livsforsikringen kan gjøre det mulig for ektefelle/samboer å bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må skifte med avdødes barn.

Hvor høy bør utbetalingen være?

Hvor høy en forsikringssum bør være, vil blant annet avhenge av forholdet mellom din og partnerens inntekt. En tommelfingerregel: Forsikringssummen bør halvere boliggjelden for den som sitter igjen.

Forsikret gjennom jobben?

Hvis du har Livsforsikring gjennom jobben, bør du sjekke om beløpet er stort nok til å dekke behovet ditt. I tillegg bør du gå gjennom forsikringer og eventuelle nye behov hvis du bytter jobb.

Det samme gjelder hvis du allerede har en livsforsikring privat. Har den økonomiske situasjonen eller familieforholdene endret seg, er det fornuftig å sjekke om forsikringen fortsatt dekker dine behov.

Spørsmål?

Ring oss gjerne på 03100 for mer informasjon og råd om livsforsikring

 

  

Kort om livs­forsikring:

  • Du kan velge forsikringssum 
  • Etterlatte får forsikrings­summen som en engangs­utbetaling
  • Utbetalingen er skattefri
  • Utbetalingen kan brukes fritt
  • Du kan kjøpe forsikringen frem til du er 75 år
  • Forsikringen gjelder til du er 80 år