Ta vare på familien hvis du dør

Du forsikrer bolig, bil og ting du er glad i. Men hva om noe skjer med deg? En dødsfallsforsikring hjelper ikke mot sorgen, men gir familien din en økonomisk håndsrekning hvis du dør.

Default

Økonomiske problemer etter dødsfall

Et dødsfall i nær familie er i seg selv en stor påkjenning. I tillegg kan det føre til at de etterlatte får det vanskelig økonomisk.

En dødsfallsforsikring er viktig for deg som har forsørgeransvar. En utbetaling fra forsikringen vil kunne hjelpe familien din til å håndtere hverdagen økonomisk hvis du dør og de må klare seg med én inntekt mindre.

Pengene kan brukes fritt

De etterlatte velger selv hva utbetalingen skal gå til. Pengene kan for eksempel brukes til å

  • nedbetale gjeld slik at familien kan beholde boligen  
  • opprettholde levestandarden  
  • kjøpe seg fri fra jobben en periode for å være mer sammen med barna 
  • sikre barnas fremtid gjennom bidrag til studier eller etablering

Mine og dine barn

En dødsfallsforsikring er spesielt viktig i forhold som inkluderer mine og dine barn. Særkullsbarn kan kreve å få sin del av arven når en forelder dør. Det finnes mange eksempler hvor dette har ført til at avdødes partner har måttet selge boligen hun eller han har delt med særkullsbarnas forelder.

Dødsfallsforsikringen kan gjøre det mulig for ektefelle/samboer å bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må skifte med avdødes barn.

Hvor høy bør utbetalingen være?

Hvor høy en forsikringssum bør være, vil blant annet avhenge av forholdet mellom din og partnerens inntekt. En tommelfingerregel: Forsikringssummen bør halvere boliggjelden for den etterlatte.

Forsikret gjennom jobben?

Hvis du har dødsfallsforsikring gjennom jobben, bør du sjekke om beløpet er stort nok til å dekke behovet ditt. I tillegg bør du gå gjennom forsikringer og eventuelle nye behov hvis du bytter jobb.

Det samme gjelder hvis du allerede har en dødsfallsforsikring privat. Har den økonomiske situasjonen eller familieforholdene endret seg, er det fornuftig å sjekke om forsikringen fortsatt dekker dine behov.

Spørsmål?

Ring oss gjerne på 03100 for mer informasjon og råd om dødsfallsforsikring.

Kort om Tekna dødsfalls­forsikring:

  • Du kan velge mellom flere forsikrings­summer 
  • Etterlatte får forsikrings­summen som en engangs­utbetaling
  • Utbetalingen er skattefri
  • Utbetalingen kan brukes fritt
  • Forsikringen trappes ned etter at du fyller 70 år
  • Forsikringen kan også kjøpes til ektefelle/samboer/partner
Default