Sørg for din kjæreste hvis du dør

Du forsikrer bolig, bil og ting du er glad i. Men hva om noe skjer med deg? En dødsfallsforsikring hjelper ikke mot sorgen, men gir ektefelle eller samboer en viktig økonomisk håndsrekning hvis du dør.

Default

Økonomiske problemer etter dødsfall

Å miste en ektefelle eller samboer er i seg selv en stor påkjenning. I tillegg kan det føre til store økonomiske konsekvenser for den etterlatte.

En dødsfallsforsikring er viktig for deg som har en partner som er avhengig av din inntekt for å betjene gjeld og faste utgifter. Kan hun eller han fortsatt bo hjemme hvis du dør, eller må boligen selges fordi én inntekt ikke er nok til å betale boliglånet?

En utbetaling fra forsikringen kan for eksempel brukes til å nedbetale boliggjeld. Pengene kan også bidra til at den etterlatte kan opprettholde levestandarden.

Forsørgeransvar

Hvis du i tillegg har forsørgeransvar for barn, kan en dødsfallsforsikring være avgjørende med tanke på barnas fremtid. Utbetalingen kan for eksempel gi ektefelle/partner råd til å kjøpe seg fri fra jobben i en periode, slik at familien kan være mer sammen. I tillegg kan pengene komme godt med når barna skal studere eller etablere seg.

Mine og dine barn

En dødsfallsforsikring er spesielt viktig i forhold som inkluderer mine og dine barn. Særkullsbarn kan kreve å få sin del av arven når en forelder dør. Det finnes mange eksempler hvor dette har ført til at avdødes partner har måttet selge boligen hun eller han har delt med særkullsbarnas forelder.

Dødsfallsforsikringen kan gjøre det mulig for ektefelle/samboer å bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må skifte med avdødes barn.

Hvor høy bør utbetalingen være?

Hvor høy en forsikringssum bør være, vil blant annet avhenge av forholdet mellom din og partnerens inntekt. En tommelfingerregel: Forsikringssummen bør halvere boliggjelden for den etterlatte.

Forsikret gjennom jobben?

Hvis du har dødsfallsforsikring gjennom jobben, bør du sjekke om beløpet er stort nok til å dekke behovet ditt. I tillegg bør du gå gjennom forsikringer og eventuelle nye behov hvis du bytter jobb.

Det samme gjelder hvis du allerede har en dødsfallsforsikring privat. Har den økonomiske situasjonen eller familieforholdene endret seg, er det fornuftig å sjekke om forsikringen fortsatt dekker dine behov.

Har du spørsmål?

Ring oss gjerne på 03100 for mer informasjon og råd om dødsfallsforsikring.

Kort om YS dødsfalls­forsikring:

  • Du kan velge mellom flere forsikrings­summer 
  • Etterlatte får forsikrings­summen som en engangs­utbetaling
  • Utbetalingen er skattefri
  • Utbetalingen kan brukes fritt
  • Forsikringen kan kjøpes frem til du er 70 år
  • Forsikringen kan også kjøpes til ektefelle/samboer/partner
Default