Gi en gave som vokser i verdi

Penger i fond er en gave som kan vokse i verdi og bli et solid bidrag til konfirmantens økonomiske fremtid.

Default

En minnerik og lønnsom dag

En konfirmasjon er en stor begivenhet og en minnerik dag for hovedpersonen, foreldre og øvrig familie. Dagen kan også gjøre den unge håpefulle til en ganske så holden ung mann eller kvinne.

En solid bunke «cash» brenner lett hull i en 15-årings lommer, det husker de som har vært i en tilsvarende situasjon. Men snart kommer det tider som stiller høye krav til økonomien. Overgangen til voksenlivet medfører store utgifter til førerkort, studier, oppdagelsesreiser ut i verden, egen bolig og mye mer.

Gode vaner

Et beløp plassert i fond er en gave som kan bli til glede og nytte når studier og etableringsfasen krever sitt. Litt penger i dag kan vokse og bli til en større sum om noen år. I tillegg bidrar du til gode sparevaner. Alle trenger å lære at det kan lønne seg å vente på noe godt – også når det dreier seg om økonomi.

Høyere avkastning

Det er alltid risiko forbundet med sparing i fond. Likevel viser historien at denne spareformen nesten alltid gir bedre avkastning enn en vanlig høyrentekonto, ikke minst nå som innskuddsrentene er rekordlave. 

Rentes rente

Til sammenlikning er forventet avkastning ved sparing i aksjefond i gjennomsnitt 7 % i året. Det er også verdt å merke seg effekten av rentes rente: Hvert år legges avkastningen i fondet til den opprinnelige investeringen. I tillegg får du avkastning på tidligere års avkastning. Dette fører til at sparesaldoen akselererer og vokser fortere for hvert år som går.

Start fondssparing hos oss

Sparing i fond kan gi god startkapital når konfirmanten skal ut i voksenlivet. Hos oss kan du

 • spare i ditt eget navn eller gi fond i gave
 • starte en månedlig spare­avtale eller gjøre enkeltkjøp
 • spare i en ferdig fonds­pakke eller velge enkelt­fond selv

Les mer om fonds­sparing til barn

Default

Fast sparing? Bruk en spareavtale

Fond i gave kan gis som et enkeltbeløp. Du kan også spare jevnlig på mottakerens «konto». Det gjør du enkelt med en spareavtale, hvor du sparer et fast beløp hver måned (minst 100 kroner).

Her kan du se hvordan saldoen kan vokse over tid med en spareavtale på 300 kroner per måned:

Graf_fondssparing

I eksempelet har vi benyttet en årlig avkastning på 7 %, som er litt under finansnæringens standardtall for forventet avkastning i aksjemarkedet.

I vår fondskalkulator kan du legge inn dine egne summer, velge risiko og se forventet avkastning på sparepengene.

Be om råd

Fond kommer i mange utgaver med forskjellig risikoprofil. Når du gir fond i gave, velger du den fondspakken som passer best for mottakeren. Be oss gjerne om råd – våre autoriserte rådgivere har som oppgave å finne gode løsninger ut fra dine behov og ønsker.

Fordeler med fond hos oss

Vi er en uavhengig fondsleverandør. Det betyr at vi ikke har egne fond, og at våre eksperter velger fritt blant de beste fondene i markedet. Under kan du lese mer om forskjellige typer fond.

 • Pengemarkedsfond investerer i obligasjoner (lånepapirer) og sertifikater med kort løpetid (mindre enn 1 år). Verdien svinger lite, og du kan forvente litt høyere avkastning enn med banksparing.

 • Obligasjonsfond investerer i lånepapirer fra stat, kommuner, fylker eller større offentlige selskaper. Verdien påvirkes blant annet av rentenivå og inflasjon. Obligasjonsfond kan forventes å gi noe høyere svingninger i verdi og avkastning enn pengemarkedsfond.

 • Et aksjefond består av aksjer i flere selskaper i inn- og utland. Det gir deg mulighet til å ta del i inntekter fra flere selskaper, og reduserer risikoen ved å spre investeringen din. Aksjefond er dermed en tryggere spareform enn enkeltaksjer, men dette er likevel den fondstypen som har høyest risiko.

 • Rentefond er delt i to hoveddeler: Pengemarkeds­fond og Obligasjons­fond. Felles for begge er at de investerer i lånepapirer fra stater, banker og selskaper. Det er ingen aksjer i rentefond. Rentefond har generelt lavere risiko enn aksjefond.

 • Kombinasjonsfond er ferdige fondspakker («fond i fond») som består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond. Høyere aksjeandel gir mulighet for høyere avkastning, men har også noe høyere risiko.

  Kombinasjonsfond kan være et trygt og enkelt valg for deg som ikke ønsker å velge enkeltfond selv.

 • I aksjefond og kombinasjonsfond med utenlandsk eksponering er du som investor utsatt for valutarisiko hvis fondet ikke er sikret.

  Valutakursene kan svinge betydelig på både kort og lang sikt. I enkelte perioder vil endringer i valutakursene kunne dominere avkastningen du oppnår positivt eller negativt. Hvis en investering i et fond går opp med 10 prosent, men valutaen faller med 10 prosent, så er avkastningen i norske kroner null.

  Det er viktig for deg som skal investere i fond å vite om fondet du har valgt er valutasikret eller ikke, og at det stemmer overens med din risikovillighet.

  Du finner opplysninger om fondet er valutasikret

  • i fondets prospekt
  • i fondets KIID-dokument 
  • eller ved å kontakte oss

  Våre obligasjonsfond som har utenlandsk eksponering er valutasikret.

 • Skjermingsfradrag er det skattefradraget du får for en viss del av gevinsten din på aksjefond. Hvor stort dette fradraget er – skjermingsrenten – fastsettes av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret. Oversikt over dette finner du på skatteetaten.no .

 • Når du selger aksjefondsandeler må du betale 28,75 % skatt av gevinst som overstiger skjermingsrenten. Det betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten vil være skattefri.

  Du må eie andelene per 31. desember for å få skjermingsfradrag. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

Din trygghet hos oss

Våre sparerådgivere er autorisert av AFR. Det betyr at de har dokumentert kompetanse og kan gi personlig veiledning og oppfølging.

Våre autoriserte finansielle rådgivere har høy kunnskap om de ulike elementene i en privatøkonomi. Sammen finner vi løsninger som fungerer for deg på kort og lang sikt.

Les mer om vår rådgivning og ta kontakt her

Default