Lurt med kasko når uværet herjer

Storm og flom gjør stor skade på både eiendommer og eiendeler. Vanlige regler for forsikring sier at du får dekket naturskader på objekter som har brannforsikring. Men hva med skader på bilen, motorsykkelen og campingvognen?

Omfattende skader

Storm, flom og skred forårsaker store skader på eiendommer, hus og løsøre her til lands. I 2014 ble det registrert naturskader tilsvarende ca. 670 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Skader på bygninger og løsøre som er forsikret, gir rett til erstatning gjennom Norsk Naturskadepool . Dette er en felles ordning for forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring i Norge.

Urimelig

Brannforsikring er et viktig stikkord i denne sammenhengen. Naturskadepoolen dekker nemlig bare skader på bygninger og løsøre som dekkes av en brannforsikring. Motorkjøretøy, småbåter, skip og en del andre objekter faller utenfor.

Men de fleste ville nok opplevd det som urimelig hvis de mottok erstatning når stormen blåste et tre over boligen, men ikke fikk noe hvis det samme skjedde med bilen.

Det mener forsikringsselskapene også. Derfor er det ikke slik at du må betale skaden av egen lomme hvis bilen blir knust av et tre eller tas av vannmasser. Da dekkes ikke bilen gjennom naturskadepoolen, men av den vanlige kaskoforsikringen. Det samme gjelder for andre kjøretøy: Motorsykler, mopeder, campingvogner, bobiler og snøscootere samt småbåter.

Kasko og bonustap

Kjøretøy må altså være omfattet av en kaskoforsikring. En enkel ansvarsforsikring dekker for eksempel ingen skader på egen bil.

Kaskoskader fører normalt til bonustap. Men som kunde i Gjensidige slipper du bonustap med tilhørende prisøkning etter en naturskade.

Med kaskoforsikring er bilen din dekket om et tre skulle blåse ned og skade den.