Skilte foreldre – skilt forsikring?

Stadig flere foreldre velger å dele samvær med barna 50/50. Da er det viktig at forsikringene passer den nye familiesituasjonen, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim fra TV-programmet «Luksusfellen».

Default

Flere deler omsorgen likt

– I fjor ga Statistisk sentralbyrå ut en rapport som viser at stadig flere skilte par velger å dele omsorgen for barna likt mellom seg. Blant foreldre som ikke bor sammen, har andelen med delt bosted (50/50) for barna økt fra 8 % i 2002 til 25 % i 2012. Andelen hvor barnet bor fast hos mor, sank fra 84 % i 2002 til 66 % i 2012.

Denne utviklingen er spesielt sterk blant unge foreldre. I 2004 svarte bare 1 % av samværsfedre under 30 år at de hadde delt bosted. I 2012 var andelen hele 25 %.

Utfordringen

Delt omsorg fører til at det blir mindre barnebidrag å betale. Men det kan være økonomisk krevende å kjøpe bolig med ett eller to ekstra soverom. Dessuten fører delt omsorg ofte til krav om at barna har klær og utstyr hos hver forelder. Delt omsorg kan med andre ord få store konsekvenser for privatøkonomien.

Forsikringer inngår i dette bildet, for også de skal «holde tritt» med den nye situasjonen. Har barna dobbelt opp av eiendeler, må hver forelder kjøpe forsikring for «sine» ting. Men det er viktig å ha kunnskap om dette temaet også når omsorgen for barna ikke deles likt.

Det er nemlig slik at erstatninger ved skadeoppgjør går til forsikringstaker, det vil si den som har betalt for forsikringen. Dermed kan det oppstå tvister mellom foreldrene.

Reiseforsikring

For hva skjer når lille Lea på 7 år, som bor fast hos mor, skal reise på ferietur med far? Far har betalt hele reisen, men det er mor som har familiens reiseforsikring. Hvis turen må avbestilles, vil forsikringsselskapet kunne betale ut erstatning for Leas billetter. Men pengene går til mor selv om det var far som betalte.

Som regel løser slike situasjoner seg. Mor betaler far det han har lagt ut. Men hvis risikoen for en tvist skal fjernes helt, må foreldrene ha hver sin reiseforsikring.

En familieforsikring dekker for øvrig både mine, dine og felles barn. La oss si at mor og far er skilt, og sistnevnte har kjøpt familieforsikringen. Da er barna forsikret selv om de reiser med mor og hun ikke har kjøpt en slik forsikring. Hvis mor også har kjøpt sin egen familieforsikring er barna dobbeltforsikret. Men en slik situasjon bidrar i alle fall til å rydde av veien eventuelle konflikter knyttet til et skadeoppgjør.

Tyveri utenfor hjemmet dekkes i de fleste tilfeller av reiseforsikringen. Men utbetalingen går til den som er forsikringstaker, ikke til den som har betalt for gjenstanden.

Innboforsikring

Innboforsikringen fører sjeldnere til problemer. Begge foreldre har normalt hver sin, og dermed er klær og utstyr dekket uansett hvor barnet bor. Barnet må være registrert på samme adresse som en av foreldrene i Folkeregisteret.

Barneforsikring

Men hva med barneforsikringer? Også her er hovedregelen at utbetalingen går til forsikringstaker, det vil si mor eller far. Det kan være smart å vurdere å kjøpe hver sin barneforsikring.

Det viktigste med en barneforsikring er at den kan sikre barnet økonomisk hvis han eller hun blir varig arbeidsufør. I tillegg beskytter den foreldrene mot store utgifter, for eksempel i forbindelse med ombygging og tilpassing av bolig.

2 barneforsikringer er selvsagt dyrere enn 1. Til gjengjeld vil de som regel gi dobbel utbetaling. Det er aktuelt ved for eksempel medisinsk invaliditet, behov for ombygging av 2 boliger og dagpenger ved sykehusopphold samt dødsfall. På grunn av folketrygdens regler kan et barn ikke motta dobbel uførepensjon etter fylte 18 år. To barneforsikringer gir heller ikke dobbel utbetaling til dekning av behandlingsutgifter.

Ved en skilsmisse er det for øvrig fornuftig å ta en gjennomgang av barneforsikringen sammen med forsikringsselskapet.

Reise- og innboforsikring

Barn er omfattet av foreldrenes reiseforsikring fram til første hovedforfall etter fylte 20 år.

Barn er omfattet av foreldrenes innboforsikring når de registrert på samme adresse. Da gjelder forsikringen også når barnet reiser hjemmefra for å studere, avlegge militærtjeneste og lignende

Default
Er du separert bør du kontakte oss på 915 03100 for informasjon om reglene for forsikring