Uføreforsikring er viktig for deg som er ung

Antallet unge uføre øker svært mye i Norge. Ifølge NAV har tallet på uføre mellom 18 og 29 år økt med nær åtte prosent det siste året. Hvis du blir varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Dess mer du tjener, dess større blir inntektsstupet. Les Hallgeir Kvadsheims råd om uføreforsikring.

Default

Unge er mest sårbare

Er du 40 år og tjener 600 000 kroner, får du bare 243 000 kroner fra Folketrygden som ufør. Lønna kuttes altså med 60 prosent.

Likevel er det de unge som er mest sårbare. Tidligere undersøkelser har vist at kun fire av ti mellom 25 til 34 år har uføredekning gjennom jobben. I aldersgruppen over 35 år har seks av ti dekning på jobben.

Som student er du ikke beskyttet av Arbeidsmiljøloven. Blir du ufør mens du studerer, risikerer du å ende opp som minstepensjonist eller i beste fall med en lav uførepensjon fra Folketrygden.

Koster lite

Kjøp en forsikring som dekker uførhet både ved ulykke og sykdom. For unge koster det ikke mer enn 500 - 2 000 kroner i året, avhengig av dekningen.

En annen god grunn til å tegne uføreforsikring mens man er ung, er rett og slett at man er friskere enn eldre som skal tegne seg for første gang. Dermed får man sannsynligvis færre reservasjoner etter å ha fylt ut helseerklæringen.

Har du for eksempel hatt visse psykiske plager tidligere i livet, risikerer du at forsikringsselskapet gir ingen eller lav dekning hvis de samme plagene kommer tilbake.

Det kan også være smart for foreldre å kjøpe barneforsikring i et selskap som ikke krever ny helseerklæring når barnet blir over 26 år, og ønsker å gå over fra barne- til egen uføreforsikring.

Dekket på jobben?

Har du pensjonsordning på jobben, sier du? Flott, men slett ikke alle slike ordninger dekker utbetalinger ved uførhet. På 80- og 90-tallet var det vanlig at du som ansatt hadde en pensjonsforsikring som også dekket uførhet. Nå er kun det kun pensjonssparing som er pålagt av arbeidsgiver, uføredekning er frivillig.

Mange bedrifter sier de har gode ordninger, men ofte er det bare snakk om dekning for yrkesskader. Du får altså bare erstatning dersom årsaken til uførhet er jobbrelatert, ikke hvis du blir påkjørt eller får psykiske problemer.

Viktig i etableringsfasen

Sjekk først om du allerede er medlem i en kollektiv ordning via fagforbundet. Hvis ikke bør du kjøpe en slik dekning selv.
Hvor høy uføreforsikring du behøver, henger blant annet sammen med nåværende inntekt, familiesituasjon og gjeld. Unge i etableringsfasen kan ha et langt større behov enn etablerte femtiåringer. Stikkord: Høy gjeld, små barn og en forholdsvis lav inntekt.

Gruppeliv er spesielt gunstig for kvinner, ettersom de betaler det samme som sine mannlige kollegaer, på tross av at uførerisikoen er høyere for kvinner.

Hvor mye får jeg i pensjon?

Er du over 26 år og uten pensjons­opptjening, får du kun minste­pensjonen som for tiden er rundt 170 000 kroner. I året!

Er du under 26 år, får du et såkalt ungdomstillegg, men uførepensjonen blir likevel skrale 208 000 kroner.

Vår uføre­forsikring og uføre­pensjon

Uføreforsikring gir deg en engangs­utbetaling, som kan være til god hjelp i din nye livs­situasjon.

Uførepensjon fra Gjensidige øker den månedlige inntekten din hvis du blir arbeidsufør.

Default