Hjelp barna til å bli trygge syklister

Nå er våren her, og sykkelen er ute for lengst. Barnas iver er stor, men ferdighetene står ikke alltid i stil. Slik kan du hjelpe dem til å bli tryggere syklister.

Default

Bli med barna på sykkeltur

– Det viktigste du kan gjøre som forelder er å sykle sammen med barna og være et godt forbilde, sier rådgiver Ida Neergaard i Trygg Trafikk.

Barn som sykler får god fysisk trening. I tillegg utvikles motoriske ferdigheter, balanse og koordinering av sansene. Og det er helt greit å starte tidlig, gjerne allerede fra 2-årsalderen.

Start og stopp

I starten er det like viktig å lære seg å bremse og sette foten i bakken, som det er å holde balansen. Deretter handler sykkelopplæringen om at barnet automatiserer sykkelteknikk, motorikk og balanse.

Når kan barn begynne å sykle på trafikkert vei? Det finnes det ikke noe entydig svar på, ifølge Neergaard. Foreldre må selv vurdere barnet ut fra modenhet, trafikkforståelse og hvordan hun eller han behersker syklingen.

Impulsive barn

– Som foreldre kan vi la oss lure av at barnet tilsynelatende behersker det tekniske ved syklingen godt. Men selv ganske store barn kan bli så opptatt av giring og andre ting på sykkelen at de glemmer å se framover. I tillegg er ikke barnas evne til å behandle syns- og hørselsinntrykk utviklet fullt ut, framhever Neergaard.

«Hvor langt er det til den bilen, og hvor fort kjører den? Kommer det noen bak meg?» Barn er ikke like flinke som voksne til å vurdere slike ting.

Dessuten kan de være ukonsentrerte og impulsive, og dermed uforutsigbare for medtrafikanter. Og så lenge de er små, er det vanskeligere for dem både å se og bli sett.

Godt grunnlag

Trygg Trafikks generelle råd er at barn bør vente med å sykle alene i blandet trafikk til de er 10–12 år. Før dette bør/må foreldre eller foresatte være med på turen.

– I begynnelsen sykler den voksne foran og tar ansvar for syklingen. Men litt etter litt bør barnet selv bestemme hva det gjør når dere sykler i et kjent miljø, sier hun.

Etter hvert bør det være obligatorisk å trene på

 • plassering i veibanen
 • tegngiving og sykling i veikryss
 • vikeplikt (med de varianter som finnes i nærmiljøet) 
 • skilt i nærmiljøet
 • kryssing av vei
 • å velge de tryggeste veiene å sykle

– På denne måten gir du barnet et godt grunnlag når det en dag skal mestre et komplisert trafikkbilde på egen hånd, sier Neergaard.

Fra 3 til 2 hjul

Slik kan du lære et barn å mestre tohjulssykkelen alene:

 • Finn en rett strekning på et trafikksikkert område
 • Hold bak på sykkelen mens du går fort og si: «Brems, stans og sett ned benet» – gjenta dette til du føler at barnet kan det og det går noenlunde automatisk
 • Så forteller du at du vil gi barnet fart på sykkelen, men at det ikke skal tråkke pedalene rundt – du skyver sykkelen i fart og slipper den, og etter noen meter ber du barnet stanse
 • Gjenta det samme, bortsett fra at du nå ber barnet om å tråkke et par ganger rundt på pedalene før det stanser – øk antall tråkk etter hvert
 • Lær barnet å sette sykkelen i fart selv ved å plassere den ene foten på pedalen i stilling «5 over 12», tråkke denne foten ned og samtidig skyve fra med den andre – da er det lett å få sykkelen i fart

Kilde: Trygg trafikk

Krav til sykkelen

Det er påbudt med ringeklokke, refleks foran og bak samt to separate bremser når du sykler på offentlig vei.

I mørke eller dårlig sikt skal sykkelen ha hvitt lys foran og rødt lys bak. 

Default
Hjelmen skal være en naturlig del av antrekket når barnet sykler på tohjulssykkel – voksne som bruker hjelm er gode forbilder