Ekstra forsikring når du pusser opp?

Vi får henvendelser fra kunder som spør om de må kjøpe ekstra forsikringer før de går i gang med rehabiliteringsprosjekter. Svaret er at bolig- og innboforsikring skal være tilstrekkelig – med ett unntak. 

Hvem har ansvaret?

«Vi har i dag startet et omfattende rehabiliteringsprosjekt på huset vårt. Er det noe spesielt vi må melde fra om eller ekstra forsikringer vi bør kjøpe? Vi bruker et norsk selskap som skal ha alt i orden …» Dette skrev en huseier til oss i forbindelse med en større rehabilitering av en enebolig.

Som regel går det jo bra, men når håndverkeren står i oppkjørselen, kan spørsmålet melde seg: Hvis det skulle oppstå skader på bygning og eiendeler i forbindelse med arbeidet – hvem har ansvaret?

Håndverkerens ansvar

– Personen som sendte spørsmålet peker selv på svaret. Det er håndverkeren som skal ha alt i orden, sier Stein Uhnger i Gjensidige.

– Håndverkere er pålagt å ha en ansvarsforsikring som dekker bedrifts- og produktansvar. Det vil si at forsikringen dekker håndverkerens ansvar for eventuelle skader på bygning, inventar, utstyr, materialer og personer, sier Uhnger.

Det finnes imidlertid ett unntak. Skal du rive, grave eller foreta sprenging på tomten, må du ha en byggeforsikring selv om du bruker fagfolk til jobben. Forsikringen dekker ditt ansvar som byggherre ved en eventuell skade som rammer tredjepart, for eksempel naboer.

Be om dokumentasjon?

Før håndverkeren får jobben, kan du eventuelt be om dokumentasjon på at ansvarsforsikringen er i orden – slik du kan og bør gjøre for alle aktuelle sertifiseringer og godkjenninger for jobben som skal utføres.

Men de fleste huseiere kommer nok ikke på å spørre om håndverkeren har ansvarsforsikring. Det skal heller ikke være nødvendig, påpeker Uhnger.

– Hvis du velger en etablert, seriøs håndverker, kan du gå ut fra at forsikringen er i orden.

Slik går du frem ved skade

Hvordan skal man gå frem hvis håndverkeren forårsaker en skade? Ta kontakt med oss for å få skaden dekket gjennom bolig- eller innboforsikringen.

– Hvis håndverkeren er rettslig erstatningsansvarlig for skaden, vil vi i etterkant kreve pengene tilbake fra håndverkeren og det forsikringsselskapet hvor han har sin ansvarsforsikring. På denne måten får du som huseier et raskere og enklere oppgjør.

Ta vare på hjemmet ditt

Les mer om hvordan du forhindrer

  1. vannskader
  2. frostskader
  3. brann
  4. innbrudd
Default