NB4/18_etiske_fond_800x450px

Nyhet: Gjensidige innfører etisk merking av aksjefond

Publisert: 20.02.2020  |  Sist oppdatert: 20.02.2020

Er du opptatt av hvor sparepengene dine blir plassert? Nå gjør vi det enklere for deg å velge fond som tar hensyn til etikk og bærekraft.

Fredrik F (brexit & Trump)
Frederik Møller, leder Aktiv forvaltning i Gjensidige Bank

Alle som sparer, vil gjerne at pengene skal vokse så mye som mulig. Samtidig blir det stadig flere som ønsker å spare ansvarlig. Det vil si at de foretrekker å investere i selskaper og bransjer som legger vekt på etikk og bærekraft.

– Vi merker at ansvarlige investeringer er noe flere er opptatt av. Derfor innfører vi etisk merking av våre fond. Slik kan våre kunder ta hensyn til et fonds etiske score når de skal plassere sparepengene sine, sier Frederik Møller, som leder Aktiv forvaltning i Gjensidige Bank.

– Målet er man skal kunne gjøre etiske valg og samtidig få så høy avkastning som mulig ut fra risikoen man tar gjennom sparing i fond, legger han til.

Menneskerettigheter og miljø

Hva innebærer etisk merking av aksjefond? Gjensidige benytter en rangering utviklet av det internasjonale analyseselskapet Morningstar. Det innebærer at fond som scorer på etikk og bærekraft blir merket med globuser på en skala fra én til fem. Fem globuser er en bekreftelse på at et fond investerer i selskaper som i høy grad:

  • ivaretar menneskerettigheter
  • tilbyr gode arbeidsforhold
  • tar miljøhensyn
  • har god selskapsstyring

Hvis et fond er uten globus skyldes det at det ikke er mulig å rangere fondet på grunn av manglende informasjon om selskapene det investerer i.

Les også: Hallgeir Kvadsheims beste tips for ferie- og skattepengene

– Vi stiller strenge krav til nye forvaltere og gjennomgår eksisterende fond <lenke til fondsoversikt> fire ganger per år. Hvis vi vurderer det slik at et fond bryter med våre etiske retningslinjer, blir dette tatt opp med den aktuelle forvalteren. I ytterste konsekvens kan vi anbefale kundene å selge seg ut av fondet, forklarer Møller.

– Våre kunder skal kunne være trygge på at sparepengene deres blir forvaltet slik de ønsker, legger han til, og viser til at Gjensidiges og Morningstars kriterier for etisk merking av fond er strengere enn retningslinjene i Statens pensjonsfond – Utland, også kjent som Oljefondet.

Begynner med aksjefond – flere kommer til

Gjensidige har foreløpig merket globale aksjefond fra en lang rekke leverandører. I løpet av høsten vil enda flere aktører komme på plass, og flere typer fond (for eksempel rentefond) vil etter hvert bli omfattet av ordningen.

En uavhengig leverandør

Visste du at Gjensidige er en uavhengig fondsleverandør? Det betyr at vi ikke har egne fond og dermed står fritt til å velge blant de beste fondene på markedet.

Våre dyktige rådgivere kan hjelpe deg å legge en god spareplan som hjelper deg å nå målene dine, og samtidig tar utgangspunkt i dine økonomiske forutsetninger og behov.

Les mer om fondssparing i Gjensidige