Glemt toll og moms gir mindre erstatning

Det er fint å spare penger på shopping i utlandet. Men hvis du skulle få bruk for innbo- eller verdigjenstandforsikringen, får du mindre i erstatning enn om du hadde betalt norsk moms og toll.

Default

Lavere priser og større utvalg

Det kan være fristende å kjøpe dyre gjenstander i utlandet. Prisene er ofte lavere og utvalget større enn vi er vant til hjemme.

Når vi handler utenfor Norges grenser, er vi ofte flinke til å få tilbake momsen. Det kan imidlertid være lett å glemme at vi noen ganger skal betale moms og toll på varen når vi kommer hjem. Det er fort gjort å gå på grønt når vi burde gått på rødt.

Nye vilkår for forsikring

Tidligere dekket innbo- og verdigjenstandforsikringer hele verdien av gjenstanden inkludert norsk moms, selv om en gjenstand ikke var fortollet. Men nå har forsikringsselskapene i Norge endret vilkårene. Grunnen er at det er i strid med hvitvaskingsloven å utbetale erstatning for moms som ikke er betalt.

En rekke norske forsikringsselskaper begrenser derfor erstatningen av en gjenstand til 6 000 kroner (3 000 kroner ved opphold under 24 timer) hvis det ikke er betalt moms og toll. I Gjensidige har vi besluttet å begrense erstatningen til gjenstandens verdi minus manglende moms og toll.

Gå på rødt eller grønt?

  • Har du vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta inn varer til en samlet verdi av 6 000 norske kroner, toll- og avgiftsfritt
  • Er du borte mindre enn 24 timer, kan du ta med deg varer for 3 000 norske kroner
  • De fleste vanlige varer er tollfrie, de viktigste unntakene er klær og næringsmidler
  • Du må betale særavgift på en del varer som alkohol/etanol, tobakk, sukker, sjokolade, båtmotorer og oljeprodukter

Hva bør du gjøre?

Husk å fortolle inn gjenstander som er verdt mer enn 6 000/3 000 kroner.

Har du importert en gjenstand uten å fortelle den, bør du vurdere å droppe verdigjenstand­forsikring og/eller regulere erstatnings­summen.

Default