Kundeutbytte fra Gjensidige

Du har kanskje mottatt utbytte fra Gjensidige, og spurt deg selv hvorfor? Svaret begynner tidlig på 1800-tallet, da det ble etablert brannkasser i mange byer og bygder i Norge.

Alle kjente alle

Brannkassene forsikret boliger og andre bygninger mot brann. Eierne og kundene var de samme menneskene. Alle kjente alle. Bygningene var enkle og forholdene oversiktlige.

I nyere tid har behovet for forsikring økt. Vi har biler, båter og fritidshus, og vi trenger forsikring på reiser. Måten man driver forsikringsselskap på har også endret seg, med nye kundebehov og ny teknologi. De fleste brannkasser har slått seg sammen til det som i dag er Gjensidige.

Gjensidigestiftelsen

I 2008 vedtok styret i Gjensidige Forsikring for første gang å dele ut utbytte til kundene. I 2010 ble Gjensidige omdannet til et aksjeselskap, med den kundestyrte Gjensidigestiftelsen som største eier. Gjennom stiftelsen ble kundenes århundrelange eierskap i Gjensidige videreført. Kundene kan engasjere seg i stiftelsen ved å stemme på tillitsvalgte, og de kan selv stille til valg til styrende organer.

Fra 2010 mottar skadeforsikringskundene i Norge kundeutbytte fra Gjensidige via Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen eier litt over 60 prosent av aksjene i Gjensidige. Mesteparten av utbyttet Gjensidige betaler til sine eiere tilfaller dermed kundene.

Eneste i verden?

Gjensidige er kanskje det eneste selskapet i verden som gir utbytte til kundene på denne måten. Vi vet i alle fall ikke om noen andre selskaper som gjør det.

Derimot vet vi om mange selskaper som gir utbytte til sine eiere. De fleste aksjeselskaper gjør det, når de går med overskudd.

Gjensidige prøver å oppnå overskudd hvert år. Vi har konkurransedyktige priser, og vi prøver å drive effektivt. I et normalt år venter vi å betale ut mellom 90 og 93 kroner i erstatninger og andre kostnader for hver hundrelapp vi får inn i forsikringspremie. De siste 7 til 10 kronene blir igjen som overskudd (før skatt).

Vær og vind

Kostnadene til erstatninger varierer bokstavelig talt med vær og vind. En lang og kald vinter gir for eksempel flere bilkollisjoner enn en kort og mild vinter.

I år med få skader blir utgiftene til erstatninger mindre, og overskuddet større. Da kan du glede deg over stort kundeutbytte. I år med mange skader vil overskuddet bli mindre, og da må du regne med at utbyttet blir mer beskjedent.

Ja, det blir kundeutbytte!

I syv av de siste åtte årene har kundene våre fått kunde­utbytte. I år får de 12,9 % av det de betalte for skade­forsikringene sine i fjor.

­