Dette må du vite om barneforsikring

Barn som leker og utfolder seg, er noe av det beste og sunneste vi har. Som foreldre kjenner vi likevel på frykten for at noe galt kan skje. Ulykker og sykdom kan få alvorlige følger for et barns liv, ikke minst økonomisk.

Default

Økonomisk handlerom

I Norge er nærmere 581 000 norske barn dekket av barneforsikring. Det utgjør over halvparten av alle barn under 18 år. Samtidig er dette et forsikringsprodukt som ofte diskuteres.

Er det nødvendig å forsikre barn? Norge har jo gode støtteordninger og et helsevesen som prioriterer de yngste.

Store utgifter

Det er riktig at vi har et velfungerende offentlig tilbud her i landet. Barn får god medisinsk behandling, og ved sykdom og ulykke kan familier få økonomisk tilskudd. Likevel opplever mange at det påløper utgifter som ikke dekkes av det offentlige.

En god barneforsikring kan bidra til at familien får færre økonomiske bekymringer og kan tilbringe mer tid sammen.

Kanskje trengs det ekstra penger til å bygge om boligen, eller til privatundervisning til barn som går glipp av mange skoledager. Ekstra dagpenger kan gi mor og far muligheten til å ta seg mer fri fra jobben.

Les mer:  En barneforsikring dekker et bredt spekter av sykdommer og diagnoser .

Lite trygd til uføre barn

I tillegg til å hjelpe her og nå, har barneforsikring en funksjon i det lange løp. Et barn som ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet som voksen, vil få uføretrygd fra folketrygden fra han eller hun er 18.

Men når barnet ikke har hatt inntekt og tjent opp pensjonspoeng, vil uføretrygd bare være litt høyere enn minstepensjon – livet ut. Derfor er det viktig å velge en barneforsikring som inneholder en god uføredekning.

En barneforsikring bør inneholde en god uførepensjon som kan supplere uføretrygden fra Nav
Icon-tip

Derfor bør du ha barneforsikring

Gutt på 2 år fikk diagnosen epilepsi. Familien hadde tegnet barneforsikring for gutten, og forsikringsselskapet utbetalte:

  • 540 408 kroner for økt pleie- og omsorgsbehov da han ble innvilget forhøyet hjelpestønad fra Nav sats 3
  • 42 000 kroner i dagpenger til foreldrene fordi gutten var innlagt på på sykehus i seks uker

Se flere utbetalingseksempler

Hvorfor vurdere vår barneforsikring

Flest foreldre har valgt Gjensidiges barneforsikring. Det er en bred og god forsikring som:

  • Gir erstatning både ved ulykker og sykdom
  • Gir ekstra økonomisk støtte i tillegg til hjelpestønad fra Nav
  • Sikrer barnet en inntekt hvis det blir arbeidsufør

Vår nye barneforsikring gir deg mulighet til å velge markedets høyeste forsikringssum på uførepensjon for barn.

Den utbetales for øvrig også ved uførhet som følge av psykiske lidelser. Dette er den vanligste årsaken til at unge blir uføre.

Standardpakken i barneforsikringen vår inneholder en årlig utbetaling på 90 000 kroner* ved uførhet i inntil 10 år. Denne kommer i tillegg til den valgfrie uførepensjonen som varer helt fram til 67 år. De to erstatningene blir utbetalt allerede etter 12 måneders sykemelding, og det er ikke et krav at uførheten må være varig.

Det kan ta mange år før en ung blir erklært som varig ufør, og nettopp derfor er det viktig å velge en barneforsikring med en god uførepensjon.

Dette kan illustreres ved hjelp av et eksempel: Foreldrene har valgt 45 000 kroner som varig uførepensjon i tillegg til standardpakken. Hvis barnet deres blir ufør som ung voksen, vil han eller hun kunne få utbetalt 135 000 kroner i året i uførepensjon i inntil 10 år, og deretter 45 000 i året fram til 67 år. Disse utbetalingene kommer i tillegg til uføretrygd fra Nav.

*Beløpene baseres på grunnbeløpet i folketrygden, som ofte forkortes til G. Summene i denne artikkelen er basert på gjeldende G, som er 90 068 kroner.

Bestill barneforsikring til barnet ditt!

Du kan kjøpe barne­forsikring når barnet er mellom 3 måneder og 16 år.

Sjekk pris og kjøp

Er barnet ditt under 3 måneder gammelt?
Få gratis spedbarns­forsikring