Dette betyr den nye EU-kontrollen for deg

Neste gang du leverer bilen til periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) skal den sjekkes mot 162 kontrollpunkter – nesten dobbelt så mange som før. Men det kommer du ikke til å merke så mye til, ifølge overingeniør Leif Magne Halvorsen i Vegdirektoratet.

Default

Innfører EU-direktiv

– Den forrige større omleggingen av EU-kontrollen skjedde i 2013. Da ble det innført en rekke nye kontrollpunkter i forbindelse med implementering av EU-direktiv. Disse punktene ble flettet inn i de 85 punktene som inntil da utgjorde kontrollen, men noen fikk en litt unaturlig plassering, forklarer Halvorsen.

Endringen, som gjelder fra juni 2015, går i hovedsak ut på at kontrollpunktene er splittet opp. Dermed samsvarer innholdet i kontrollen med EU-direktivet, som blant annet skal sikre at kontrollen fremstår som mer eller mindre lik i alle EU- og EØS-land.

Nye kontrollpunkter

Noe er likevel nytt. Blant annet skal kontrollorganet nå sjekke at bilen har refleksvest, og at innstillingen på tåkelysene ikke kan blende andre trafikanter.

I tillegg har el-biler og hybridkjøretøyer fått egne punkter, blant annet for å ivareta brannsikkerheten. Nå må du vise frem komplett ladekabel (kabelen mellom bakkenettet og kjøretøyet) på EU-kontroll.

Mer etterkontroll

Samtidig blir EU-kontrollen noe strengere. Flere typer feil fører til at du må på etterkontroll med bilen. Dette omfatter blant annet feil på lys, kollisjonspute, elektroniske stabilitetssystemer og tilhengerkontakt.

– I tillegg kan flere typer feil og mangler nå komme inn under kategori 3, noe som innebærer kjøreforbud. Dette gjelder blant annet hvis det er noe galt med bremser, hjuloppheng og styring, som kan utgjøre en umiddelbar fare for trafikksikkerheten, opplyser Halvorsen.

Hva med prisen?

Etter Vegdirektoratets syn er ikke endringene så store at det bør påvirke prisen på EU-kontrollen i vesentlig grad. Men ifølge NAF, som er en stor aktør, må du belage deg på å betale mer.

– For det første fører nye prosedyrer og mer omfattende kontroll til at den tar lengre tid. For det andre stiller den nye kontrollen omfattende krav til kalibrering av testutstyret som kontrollorganene bruker, sier kommunikasjonsrådgiver Jahn Ivar Engebregtsen i NAF.

Han understreker samtidig at de nye kravene vil føre til bedre trafikksikkerhet.

– Flere sjekkpunkter og strengere vurdering av feil vil gi mer trygghet på veiene.

Ny rapport

Tidligere fikk du utlevert en kontrollseddel med oversikt både over det som var i orden og feil og mangler som måtte utbedres. Den nye kontrollseddelen innebærer at du bare får en oversikt over eventuelle feil. På Statens vegvesens nettside kan du se alle punktene som inngår i EU-kontrollen . Dette er en side for kontrollorganene som utfører kontrollene.

Nye forbrukertjenester

Statens vegvesen lanserer snart to nye nettjenester. Den ene gir oversikt over godkjente norske verksteder og kontrollorganer. Dermed kan du forsikre deg om at verkstedet du bruker til reparasjoner og/eller EU-kontroll driver lovlig.

Den andre tjenesten lar deg sjekke kjørelengden på alle biler som er registrert i Norge. Opplysningene kommer fra kontrollorganene som etter gjennomført EU-kontroll melder inn kilometerstanden til Statens vegvesen.

– Vi gleder oss til å lansere disse tjenestene. Nå skal det bli lettere for forbrukere å velge godkjente verksteder og avsløre svindel med kilometerstand ved kjøp og salg, sier Leif Magne Halvorsen.

– Den nye EU-kontrollen stiller strengere krav til at bilen din ikke er en fare for trafikksikkerheten, sier overingeniør Leif Magne Halvorsen i Vegdirektoratet.

Foto: Statens vegvesen