Huskeliste for medisiner på utenlandsreisen

Når kulda setter inn her hjemme, kan det friste å vende nesen mot  varmere strøk. Følg disse rådene hvis du trenger reseptbelagte medisiner i løpet av oppholdet. 

Default

Husk dokumentasjon

– Skal du til utlandet med reseptbelagte medisiner i bagasjen, må du kunne dokumentere at medisinene er dine. Det enkleste er å be fastlegen din skrive ut en medisinliste og oppbevare legemidlene i originalemballasjen, råder medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

En medisinliste fungerer som dokumentasjon hvis tollere skulle fatte interesse for medisinene dine ved en grensepassering. I tillegg vil listen gjøre det enklere for medisinsk personell og apotekere i tilfelle du blir innlagt eller trenger å supplere beholdningen underveis.

Det kan også være lurt å ha med et brev som beskriver sykdommen din nærmere, spesielt hvis den er uvanlig eller krever spesiell behandling.

Ett års forbruk

Skal du på reise innenfor EU/EØS, kan du ta med deg vanlige medisiner, som for eksempel blodtrykksmedisiner, for bruk i inntil ett år. Skal du til et land utenfor EU/EØS, er grensen 3 måneder.

For medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer er det satt en grense ved 30 dagers bruk. Eksempler på slike legemidler er sovemedisiner, beroligende midler, sterke smertestillende medisiner og sentralstimulerende medisiner.

Hvis du skal reise innenfor Schengen-området, bør du be apoteket utstede en såkalt Schengen-attest. Den kan også være god å ha hvis du skal mellomlande i et Schengen-land og må gå gjennom sikkerhetskontrollen.

Skal du være borte i mer enn én måned og trenger legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer? Da kan du søke Statens legemiddelverk om tillatelse. Legemiddelverket utsteder en erklæring på norsk og engelsk.

– Utenfor Schengen-området kan reglene variere. Det er smart å kontakte ambassaden for landet du skal til for å sjekke regelverket for medisiner du bruker, sier Madsen.

Medisinliste

En medisinliste bør inneholde informasjon på engelsk om

 • medisinens navn
 • virkestoffer – et lege­middel kan ha forskjellige navn, men virke­stoffene heter det samme over hele verden
 • diagnosen som er årsak til at du bruker medisinen
 • dosering

Ha med eller kjøpe?

Legemiddelverket anbefaler å ta med nok medisiner hjemmefra til hele oppholdet.

– Norske medisiner er å foretrekke. I utlandet kan tilsynelatende tilsvarende medisiner ha en annen sammensetning av virkestoffer. Hvis du må kjøpe legemidler, er det viktig at du kan legge frem medisinlisten med opplysninger om virkestoffer og dosering, understreker Madsen.

Generelle råd ved flyreiser

 • Ha alltid nødvendige legemidler i håndbagasjen
 • Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten – la apotekets etikett stå på
 • Sikkerhetsbestemmelsene ved flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform
 • Bruker du legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin, og mange typer injeksjonsmedisin), må du avtale dette med flyselskapet på forhånd
 • Legemidler i andre former som stikkpiller, vagitorier og flytende medisin kan du ta med i tillegg til posen med toalettsaker
 • Det kreves ikke resept eller kopi av legeerklæring, men du må være forberedt på å godtgjøre at innholdet i beholderne er innenfor reglene, for eksempel ved å smake på innholdet eller ta litt på huden
 • Du må huske å vise posen med legemidler uoppfordret

Kilde: Apotek1

I sikkerhets­kontrollen må du være forberedt på at du kanskje må smake på medisinen du har med i hånd­bagasjen
Icon-tip