Forsikringen hjelper deg med mer enn penger

En forsikring skal først og fremst være en økonomisk sikkerhet i tilfelle noe utforutsett skjer. Men en husforsikring i Gjensidige kan hjelpe deg med mer enn kroner og øre.

Default

Tar jobben fra A til Å

Brann og vann er årsak til mange boligskader. Noen er mindre alvorlige og enkle å utbedre, mens andre og mer omfattende skader krever større reparasjoner eller gjenoppbygging. I slike tilfeller kan Gjensidige som regel bidra med mer enn et rent økonomisk skadeoppgjør.

– Etter en stor skade er det mange som verken har anledning eller er interessert i å administrere en omfattende rehabilitering. Da kan vi normalt sett overta jobben, sier fagsjef Steinar Fuglerud Andersen i Gjensidige. Det innebærer at Gjensidige kartlegger skadeomfanget før vi leier inn og samordner håndverkere vi vet gjør en god jobb.

– Dette kan spare kunden for mye arbeid, og det er mange som setter pris på denne tjenesten, sier Andersen.

Penger på konto

Heldigvis er ikke alle skader like omfattende. Mange mindre skader kan enkelt begrenses og bringes under kontroll. I slike situasjoner velger noen kunder å benytte seg av kontantoppgjør.

Dette er en type skadeoppgjør som kort fortalt går ut på at kunden, en håndverker eller en takstmann først vurderer kostnaden for reparasjonen. Deretter setter Gjensidige erstatningssummen inn på kundens konto.

På denne måten får kunden frihet til å velge når og hvordan jobben skal gjøres – og hvem som skal gjøre den.

Frihet til å velge

– Ved ufarlige skader ser vi at noen velger å vente litt med reparasjonen hvis de allerede har planer om å pusse opp eller renovere på et senere tidspunkt. Det er også mulig å legge til egne penger i prosjektet hvis man ønsker en høyere standard eller andre løsninger enn det erstatningen tar høyde for, utdyper Andersen.

Han sier at det viktigste for Gjensidige er å finne en løsning som ivaretar kundens behov og rettigheter.

– Det kan være mange veier til Rom, også når det gjelder forsikringsoppgjør. Vi forsøker å være så fleksible som mulig i forbindelse med erstatningssaker. Målet er at kunden skal oppleve at han eller hun får den beste hjelpen Gjensidige kan gi, sier Andersen.

En god bolig- og innboforsikring gir deg en ekstra trygghet i hverdagen
Icon-tip