Fem gode råd ved viltpåkjørsel

En viltpåkjørsel er svært dramatisk for mennesker og dyr. Følg disse rådene hvis du kolliderer med eller oppdager et skadet dyr, så kan du skåne dyret for unødig lidelse og gjøre veien trygg for medtrafikanter. 

Default

Store skader

Hvert år blir flere tusen elg, hjort, rådyr og andre dyr drept i kollisjon med biler. Slike ulykker fører ofte til omfattende materielle skader, og er også årsak til personskader og dødsfall.

– Dette skjer hele året, men som bilister har vi grunn til å være ekstra oppmerksomme nå som høsten er over oss og vinteren står for døren. I den mørke årstiden er det vanskeligere å oppdage dyr, og når snøen kommer, trekker de gjerne ned til veiene der framkommeligheten er bedre enn i skogen, forklarer Øivind Edsem, leder i viltnemnda i Frogn kommune.

Han opplyser at en elg beveger seg opptil 10–12 meter i sekundet, noe som kan gjøre det vanskelig å oppdage dyret før det er for sent.

Plikt til å melde fra

Første bud etter å ha sikret ulykkesstedet og hjulpet eventuelle skadede personer, er å melde fra om påkjørselen av viltet. Ring politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda består av kyndige personer som rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet, en betegnelse som brukes på dyr som dør eller må avlives av andre årsaker enn vanlig jakt.

– Viltloven sier at det ikke er straffbart å kjøre på et dyr, men at du kan straffes om du lar være å melde fra, understreker Edsem.

Politiet vil som regel opprette direkte kontakt mellom bilføreren og viltnemndas representant, som sammen vurderer situasjonen. Ved mindre alvorlige ulykker kan viltnemnda gi bilisten tillatelse til å kjøre videre etter at ulykkesstedet er tydelig merket.

– Men hovedregelen er at bilisten blir på stedet. En viltpåkjørsel kan oppleves som svært dramatisk. Og i tillegg til å overbringe viltnemnda informasjon, har mange bilister behov for å snakke med noen etter en slik hendelse. Vi kan også hjelpe til med å vurdere om bilen er i kjørbar stand etter kollisjonen, sier Edsem.

Kan avlive dyret selv

Viltnemda kan gi tillatelse til at den som har kjørt på et dyr selv avliver dyret.

– En person som har kunnskap, føler seg kapabel og har riktig utstyr, kan spare dyret for unødig lidelse. Det er viktig at avlivingen skjer på riktig måte. En kyndig person vet hvordan, forklarer Edsem.

Rovdyr som rev og grevling bør man imidlertid være forsiktig med å nærme seg. De kan bite hardt og har gjerne ugunstig bakterieflora i kjeften. Edsem advarer også mot å gå nær en påkjørt elg.

– Selv om elgen ligger stille og tilsynelatende er død , kan den brått våkne til liv. Dette er dyr som veier flere hundre kilo og har voldsomme krefter. Ett spark kan drepe et menneske.

Forsikring

Hvis bilen får skader som følge av en viltpåkjørsel, kontakter du forsikringsselskapet. I Gjensidige slipper du både bonustap og egenandel etter slike ulykker.

– Etter en påkjørsel vil viltnemda kunne gi en skriftlig bekreftelse på sted, tidspunkt og omfang av skaden. Bekreftelsen kan brukes som dokumentasjon overfor forsikringsselskapet, sier Øivind Edsem.

– Merker du ulykkesstedet, blir det lettere å finne dyr som er skadet, sier Øivind Edsem, rådgiver i viltnemnda i Frogn kommune. Her viser han frem et viltbånd utviklet av Gjensidige og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), som er produsert for formålet.

Viltbånd kan hentes gratis ved alle Gjensidiges kontorer rundt om i landet.

Foto: Øyvind Joar Pettersen

5 råd ved påkjørsel

Dette gjør du hvis du kolliderer med hjortevilt eller oppdager et påkjørt dyr:

  1. Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant
  2. Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig
  3. Ring og meld fra til politiet på 02800 – du kan også kontakte viltnemnda i den aktuelle kommunen direkte
  4. Merk stedet for påkjørselen, for eksempel med en plastpose eller et særskilt viltbånd i et tre eller liknende – det gjør det lettere å spore et skadet dyr
  5. Avliv dyret hvis du er kompetent og føler deg kapabel