Woman big money bag small money bag

Har du husket de viktigste forsikringene?

Gjensidige Nyhetsbrev  |  Publisert: 23.02.2020  |  Sist oppdatert: 23.02.2020

Hva skjer med økonomien hvis du eller en av dine nærmeste blir alvorlig syk eller dør?

God helse og økonomisk trygghet er viktige forutsetninger for et godt liv. De henger også sammen: Hvis du blir alvorlig syk, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg og dem du er glad i. Og hvis en forsørger dør, kan bortfallet av én inntekt gjøre hverdagen ekstra vanskelig for de etterlatte.

I Norge nyter vi godt av økonomiske støtteordninger ved sykdom og død. Likevel vil mange ha behov for å sikre økonomien på andre måter hvis det verste skulle skje.

Her får du en oversikt over våre helse- og livsforsikringer. Det kan være lurt å sette seg inn i hvilke som er aktuelle for deg i din livssituasjon og hva de dekker.

Hvis du blir ufør

Hvert år blir om lag 30 000 nordmenn uføre, og de må belage seg på et kraftig fall i inntekten. Derfor anbefaler vi at du forsikrer deg mot de økonomiske konsekvensene av uførhet.

Jo høyere lønn du har, jo større blir gapet til uføretrygden, som utgjør maks cirka 370 000 kroner. Tjener du 750 000 kroner i dag, vil du miste over halve inntekten din hvis du blir varig ufør. Tjener du 450 000, utgjør trygden i underkant av 300 000 kroner.

I tillegg kan du ha krav på uførepensjon gjennom jobben. Det er svært viktig at du undersøker nøyaktig hva dette innebærer for deg. Blir summen av uføretrygd og uførepensjon fra arbeidsgiver stor nok til at du kan betale lån og ha levestandarden du ønsker?

Forsikringer ved uførhet

Hos oss kan du velge mellom 3 uføreforsikringer: uførepensjon, uføreforsikring og uføreforsikring Pluss.

  • Uførepensjon gir månedlige utbetalinger til du kan begynne å jobbe igjen eller til du når pensjonsalder
  • Uføreforsikring gir skattefri engangsutbetaling
  • Uføreforsikring Pluss gir skattefrie månedlige utbetalinger så lenge du er minst 50 % arbeidsufør og helt til du eventuelt blir varig ufør. Da vil du få resten av forsikringssummen som en engangsutbetaling.

Les mer om uførepensjon og -forsikring

Livsforsikring

Hvis du dør, kan det bli en enorm økonomisk belastning for de etterlatte. Det er dramatisk hvis en husholdning som er basert på to inntekter må klare seg på én.

Hvis du jobber i offentlig sektor, kan ektefellen eller samboeren din få opptil 925 000 kroner (10 G). Erstatningen kan f.eks. brukes til nedbetaling av gjeld. Men med tanke på boligprisene mange steder i landet, kan beløpet være for lavt.

I det private er det store variasjoner i ordningene bedriftene tilbyr, derfor bør du undersøke hva du har.

Livsforsikring gir skattefri engangsutbetaling til etterlatte uansett årsak til dødsfallet.

Forsikringen passer for deg som har forsørgeransvar og er gift/samboer og har særkullsbarn som har rett på straksarv ved dødsfall.

Les mer om livsforsikring

Spørsmål du må få svar på:

  • Hvor stor er forsikringssummen?
  • Gjelder forsikringen både arbeid og fritid?
  • Dekker forsikringen både ulykke og sykdom?
  • Blir utbetalingen mindre etter hvert som du blir eldre?
  • Kan du velge hvem som skal motta utbetalingen?

Ulykkesforsikring

En ulykke kan sette deg ut av spill for en periode eller gjøre deg varig invalid. Mange har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men de ansatte er som regel dekket bare i arbeidstiden. Vi anbefaler ulykkesforsikring som et supplement til uføre- og livsforsikring.

Ulykkesforsikring dekker:

  • behandlingsutgifter og reiser i forbindelse med disse
  • engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet

Forsikringen passer for deg som vil sikre deg mot økonomiske tap etter en ulykke.

Les mer om ulykkesforsikring

Alvorlig sykdom

Denne forsikringen gir ekstra økonomisk trygghet hvis du blir rammet av bestemte sykdommer. Erstatningen kan du bruke til hva du vil, f. eks. nedbetaling av gjeld, ekstra behandlinger, ombygging av bolig eller andre formål. Vi anbefaler Alvorlig sykdom som et supplement til uføre- og dødsfallsforsikring.

Alvorlig sykdom gir engangsutbetaling ved en rekke sykdommer. Forsikringen passer for deg som vil ha ekstra økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon.

Les mer om  forsikringen Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Hvis du trenger behandling eller undersøkelse, risikerer du å måtte vente i helsekø. Med en behandlingsforsikring kan du bli frisk og komme tilbake til hverdagen raskere.

Behandlingsforsikringen dekker garantert undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling og rehabilitering uten egenandel.

Forsikringen passer for deg som vil være sikker på å få rask utredning og behandling.

Les mer om behandlingsforsikring

Helse 55+

Dette er en skreddersydd forsikring for deg mellom 55 og 80 år.

Helse 55+ gir rask utredning og behandling ved en rekke vanlige diagnoser. I tillegg får du mange gode fordeler og tilbud som hjelper deg å leve et aktivt liv. Du kan også ringe vår helsetelefon når du har spørsmål om eget liv og helse.

Forsikringen passer for deg som er opptatt av å holde deg frisk og vil raskest mulig tilbake til hverdagen etter skade/sykdom.

Les mer om Helse 55+