NB5/16 -hallgeir_kvadsheim

Nå bør du sjekke jobbpensjonen din

Gjensidige Nyhetsbrev  |  Publisert: 23.02.2020  |  Sist oppdatert: 23.02.2020

Sørg for å velge riktig risiko, så kan du få mer å rutte med som pensjonist. Les Hallgeir Kvadsheims sparetips.

Har du begynt å planlegge pensjonsalderen? Kanskje er du blant dem som sparer privat for å spe på den fremtidige utbetalingen fra folketrygden. I tillegg setter arbeidsgiver av penger til pensjonen din.

Hver måned blir en prosentsats av lønnen puttet inn i din «pensjonslommebok». Pengene plasseres i fond som investerer i aksjer og andre verdipapirer. Fondsforvaltere tilbyr forskjellige pakker av fond med forskjellig risiko. En forsiktig profil har overvekt av rentefond, offensiv har overvekt av aksjefond, mens balansert består av cirka 50/50 aksje- og rentefond.

Hvilken profil har arbeidsgiveren din valgt for deg? Det bør du sjekke. Hvis du for eksempel er midt i 50-årene, bør du sannsynligvis sørge for at minst 50 % av jobbens sparing plasseres i aksjefond. Pengene skal jo stå i «banken» i 10–12 år før du begynner å bruke dem.

Aksjefond svinger mer i verdi enn alternativene, men over tid vil nedturene i sum være langt kortere og mindre enn oppturene. Du bør imidlertid ikke vente for lenge med å øke andelen som står i rentefond.

Alderstilpasset profil

Flere pensjonsforvaltere, blant annet Gjensidige, tilbyr alderstilpasset profil. Det innebærer at jobbpensjonen plasseres i aksjefond når du er ung, før risikoen trappes gradvis ned etter hvert som du blir eldre. Når du når pensjonsalder, står 20 % i aksjer og 80 % i rentepapirer.

Fordelen med alderstilpasset profil er at risikoen justeres automatisk i henhold til alderen din. Men du står fritt til å velge en annen profil, for eksempel hvis du vil beholde en høyere aksjeandel når du er 50 eller 60 år.

I denne sammenhengen er det verdt å huske at arbeidsgivers sparing bare er én del av det du skal leve av som pensjonist. I tillegg har du folketrygden, kanskje en nedbetalt bolig, fripoliser og arv. Alt dette er forbundet med lav risiko, og derfor kan du vurdere en noe høyere risiko på jobbpensjonen.

Privat sparing

Sparer du til ekstra pensjon på egen hånd? Det er smart, særlig hvis boliggjelden er på et fornuftig nivå. Du har gode muligheter til å øke pensjonen din, selv om det går mot slutten av yrkeskarrieren. Jeg anbefaler at du setter 50–80 % av sparepengene i aksjefond i årene før du fyller 60, for så å gradvis øke andelen i rentefond.

Mange fondsforvaltere tilbyr alderstilpasset profil også til privatpersoner. Det kan være fornuftig, men sjekk at du ikke må betale høyere gebyrer på slike spareprodukter sammenlignet med vanlige aksjefond.

Slik sparer du til pensjon

  • Du kan fint ta høyere risiko med jobbpensjonen din, rett og slett fordi mye av din øvrige sparing har lavere risiko.
  • Hvis du planlegger å jobbe til du blir 67 år, bør du redusere risikoen gradvis – også på jobbpensjonen – når du er 57–62 år. Det vil si mindre i aksjefond og mer i rentefond. Bruk gjerne alderstilpassede fond, så skjer denne overgangen automatisk. Men sjekk at aksjeandelen i disse fondene er slik du ønsker.

Hva er forskjellen på rente- og aksjefond? Les vår fonds-ABC