Trygg inntekten din i usikre tider

Kan du betale lån og opprettholde levestandarden hvis du mister jobben? Tekna Inntektssikring er en forsikring som demper fallet i inntekt ved arbeidsledighet og permittering.

Default

Flere arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Norge øker kraftig. Det skyldes i stor grad nedturen i oljerelaterte bransjer, hvor flere tusen arbeidstakere er sagt opp eller permittert i løpet av det siste året. Ringvirkningene berører også andre bransjer, og prognosene fra Statistisk sentralbyrå tilsier at arbeidsledigheten vil øke i 2016.

Konsekvensene av å miste jobben er store, ikke minst for privatøkonomien. Det finnes gode økonomiske ordninger for arbeidsledige i Norge. Men like fullt kan gapet mellom lønnsinntekten og stønaden fra Nav bli stort.

Demper fallet i inntekt

Tekna Inntektssikring er en forsikring som demper fallet i inntekt hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert. Forsikringen gir utbetaling i inntil 12 måneder mens du søker ny jobb.

– Det er vanlig å forsikre seg og familien mot de økonomiske konsekvensene av sykdom og ulykke. Nå ser vi at stadig flere også sikrer seg økonomisk mot følgene av arbeidsledighet, sier Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige.

Økonomisk pusterom

Når du kjøper Tekna Inntektssikring velger du selv hvor stor en eventuell utbetaling skal være. Den øvre grensen går ved 0,15 G, som utgjør ca. 13 500 kroner per måned.

– En ekstra utbetaling kan dempe virkningen av et eventuelt fall i inntekten. Men først er det smart å skaffe seg oversikt over egen økonomi. Sett opp budsjett over husholdningens samlede inntekter og utgifter. Det vil vise hvor den økonomiske smertegrensen går, sier Hirsch.

Må kjøpes før allmøtet

Du kan kjøpe Tekna Inntektssikring inntil fylte 55 år. Tilbudet gjelder for fast ansatte i minst 80 % stilling og som har krav på dagpenger fra Nav ved arbeidsledighet.

Forsikringen må kjøpes før bedriften din eventuelt varsler nedbemanninger. Karenstiden er 6 måneder fra kjøpsdato.

Tekna Inntektssikring gir utbetaling i inntil 12 måneder mens du søker ny jobb
Icon-tip