Turskiltprosjektet merker løyper for deg

Naturopplevelser er bra for både kropp og sjel. Nå finner du godt merkede løyper i 18 fylker. God tur!

Default

Det merkes over hele landet

– Nå står vi like ved Strømsø torg i hjertet av Drammen. Her starter løypa som fører deg ut på en nydelig vandring gjennom byen og ut i naturen. Hele traseen er skiltet, så du kan føle deg helt trygg på å finne veien.

Jeanette Zetterstrøm og Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn har rollen som guider på stiene som strekker seg gjennom grønne lunger i sentrum og ut i marka. Med jevne mellomrom passerer vi skiltene som viser hvor vi er på vei.

– Her er både familievennlige løyper med muligheter for innlagt vaffelpause og tyngre traseer for dem som vil ha en skikkelig økt, sier Zetterstrøm.

 Spleiselag

Skiltene i Drammen er satt ut gjennom Turskiltprosjektet, et nasjonalt samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og 18 fylkeskommuner. Den Norske Turistforening bidrar med faglig prosjektstøtte, og i tillegg legger mindre lag og foreninger av mange slag ned betydelig innsats, også økonomisk.

Målet med prosjektet er at turskiltene skal senke terskelen for bruk av landets turområder. God informasjon er viktig for mange som ferdes i naturen, enten det dreier seg om fot-, eller skiturer, kajakkpadling eller sykling.

7,5 ganger Lindesnes – Nordkapp

– Fysisk aktivitet og naturopplevelser gir bedre helse og trivsel for den enkelte – og økonomisk gevinst for samfunnet. Det er viktig at folk har gode turmuligheter der de bor og oppholder seg. Dette skal Turskiltprosjektet bidra til, sier prosjektleder Bjørn Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen.

For de cirka 29 millionene som ble tildelt i 2014, som var første tildelingsår, skal det skiltes løyper tilsvarende 7,5 ganger avstanden mellom Lindesnes og Nordkapp.

Dermed er det gode sjanser for at du har eller kommer til å få en tursti i nærmiljøet ditt. God tur!

Søk om støtte

Turskiltprosjektet gir støtte til frivillige lag, foreninger og friluftsråd. Disse kan også søke i samarbeid med en kommune eller bedrift.

Neste søknadsfrist er januar/februar 2016.

Les mer og send søknad

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse og jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn.

Dette skjer gjennom å gi økonomisk støtte til prosjekter og tiltak som fører til at færre dør eller skades i ulykker, og at flere lever friske liv.

Siden 2007 har stiftelsen bidratt med over 1,4 milliarder til flere enn 5 000 prosjekter innen trygghet og helse.

Turskiltprosjektet er den største landsdekkende satsingen i tillegg til Svømmeaksjonen, som har gitt nesten 60 000 barn gratis svømmeopplæring.

Du kan søke om støtte til ditt prosjekt

Jeanette Zetterstrøm og Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn har kort vei fra sentrum til marka. Stiene i og rundt Drammen er skiltet i samarbeid med Turskiltprosjektet.

Foto: Charlotte W. Rosenhoff

Dette er turskilt­prosjektet

Prosjektet startet i 2014 og går til 2017. Det støtter skilting, merking, informasjons­tavler, turkort og digitale kart.

Prosjektet finansieres av Gjensidige­stiftelsen (50 %) og alle 18 fylkes­kommuner (50 %). I Buskerud betaler kommunene halvparten av fylkes­kommunens andel.

Alle turruter i prosjektet skal inngå i en nasjonal turportal, f.eks. ut.no, og legges inn på Kartverkets kartdatabase.

Default