Dette betyr lånedokumentene

At du får innvilget boliglån betyr minst 3 ting:

  1. Du kan kjøpe boligen du ønsker deg og har råd til
  2. Du har satt deg i gjeld for de neste 20 til 30 årene, men det bekymrer du deg ikke for nå
  3. Banken sender deg en tykk bunke dokumenter som kan være vanskelige å forstå
Default

Banken og kundens rettigheter

Tilsagnsbrev, gjeldsbrev (også kalt kredittavtale) og pantsettelseserklæring. Dette er bare noen av dokumentene du mottar når du får boliglån i en bank. Hva innebærer de, og hvorfor må du signere dem før banken betaler ut pengene?

– Bak hvert dokument ligger det flere lover, forskrifter og retningslinjer som angir hva banken må opplyse kunden om før han eller hun tar opp lån eller kreditter, forklarer Atle Kristian Hornnes i Gjensidige Bank.

– Lånedokumentene forteller også noe om både banken og kundens rettigheter, blant annet hvilke regler som gjelder ved endring av renten og kundens mulighet til å betale ned på lånet raskere enn det som er avtalt, sier han.

Hva er tilsagnsbrev?

Tilsagnsbrevet er en oppsummering av innholdet i noen av de andre dokumentene.

Det inneholder ofte sentrale opplysninger, som lånesum, hvilke eiendommer du stiller som sikkerhet samt andre betingelser og informasjon fra banken. 

Hva er gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev (eller kredittavtalen) er en skriftlig erklæring om at du skylder banken en sum penger.

Gjeldsbrevet forteller også hvilken rente som ligger til grunn, hvor lang nedbetalingstid du har og om lånet er innvilget med fast eller flytende rente. I tillegg til dette informerer det om vilkårene for lånet under overskriften «alminnelige kredittvilkår».

Hva er pantsettelseserklæring?

Når du låner penger for å kjøpe bolig, stiller du boligen som sikkerhet. Det betyr at banken tar pant i boligen. Erklæring om pant er et dokument som knytter sammen selve gjeldsbrevet og pantedokumentet.

Hva er realkausjon?

I dag er det krav om minst 15 % egenkapital ved boligkjøp. Hvis du ikke klarer kravet, kan du likevel få lån. Mange unge kunder får mor og far til å være realkausjonister. Det betyr at banken også tar pant i mor og fars bolig. Da stiller de sin bolig som garanti for at du betaler renter og avdrag.

Hva er pantedokumenter?

På pantedokumentet står det opplysninger om hvilken eiendom banken tar pant i. For alle boliglån må man tinglyse pant i en eiendom. Denne panteretten må tinglyses hos myndighetene, nærmere bestemt Statens kartverk. Det tilkommer et tinglysingsgebyr som du må betale.

Når pantet er tinglyst, kan lånet utbetales. Det tar vanligvis 1 til 2 uker fra banken har godkjent dokumentene til den kan betale ut pengene.

Pant er det samme som sikkerhet. Eiendommen det tas pant i, er bankens sikkerhet for at den kan få tilbake pengene hvis kunden ikke betaler lånet. Tvangssalg er alltid siste utvei, men de er viktig å ta kontakt med banken med en gang hvis du får problemer med å betale et avdrag.

Hva er nedbetalingsplan?

En nedbetalingsplan viser hvor mye du må betale hver måned og hvert år fram til lånet er nedbetalt. Planen viser hvor mye du betaler i henholdsvis renter og avdrag.

Hvis renten endres, mottar du en ny nedbetalingsplan i posten eller i nettbanken. Du vil også få et varsel før renten endres.

Hva er utbetalingsfullmakt?

For at banken skal kunne betale ut pengene må du også signere på en fullmakt som viser hvordan lånet skal disponeres. Når du kjøper bolig er det vanlig at banken betaler hele kjøpesummen direkte til eiendomsmegler.

Hvis du flytter lånet fra en annen bank, som kalles å refinansiere, vil banken utbetale pengene til den gamle banken.

Det er krav om minst 15 % egenkapital ved boligkjøp
Icon-tip

Kontakt banken

Har du flere spørsmål om lånedokumentene? Ta gjerne kontakt med banken, så hjelper vi deg.

Vi har stengt i Pinsen lørdag 14. mai til og med tirsdag 17. mai.

Ring oss på 03100

Bli oppringt

Skriv til oss


Default