PRO13_0121_Pensjonsside_1600x800

Hva betyr egen pensjonskonto?

Publisert: 09.11.2020  |  Sist oppdatert: 21.10.2021

Stortinget har vedtatt endringer i lov om innskuddspensjon. Det innebærer at opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold automatisk blir samlet på en «egen pensjonskonto» hos nåværende arbeidsgiver. Ordningen vil gi deg bedre oversikt og innflytelse over pensjonen din. 

Talsperson_Berit-Bjones
Produktsjef Berit Bjones

I dag er sparepengene du skal leve av som pensjonist spredt på flere steder. I tillegg til alderspensjon fra folketrygden, har de fleste i privat sektor innskuddspensjon gjennom jobb. Mange har også innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere, det vi kaller pensjonskapitalbevis. På toppen av dette kommer eventuell privat sparing. Dette gjør at mange av oss mister oversikt og synes pensjon er vanskelig. 

– Heldigvis er ikke pensjon så komplisert som mange tror – og nå blir det enklere, sier produktsjef i Gjensidige Pensjon, Berit Bjones. 

Flere fordeler med å samle pensjonen

– Egen pensjonskonto blir innført i løpet av året. Formålet med ordningen er at du som ansatt skal få bedre oversikt over og større eierskap til egen pensjon. Når innskuddspensjonen samles på ett sted, vil du sannsynligvis også få lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen, sier Bjones. 

Er du usikker på hva du har av pensjonsavtaler i dag, kan du logge inn på Norsk Pensjon. Her får du også oversikt over eventuelle avtaler som ikke inngår i den nye ordningen, som for eksempel ytelsespensjon, fripoliser og pensjon fra offentlig sektor. 

Økt innflytelse over egen pensjon

Med egen pensjonskonto får du som ansatt økt innflytelse over pensjonen din. Det er nemlig du selv som bestemmer hvem som skal forvalte pensjonen din. 

Dette er de tre alternativene du kan velge mellom:   

  1. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles i Gjensidige, arbeidsgivers pensjonsleverandør.  
  2. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samles hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren din har valgt.  
  3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis fordeles på flere pensjonsleverandører. Det vil si at du beholder de du har i dag.

En god nyhet – 12-månedersregelen er fjernet

I forbindelse med innføring av egen pensjonskonto, er kravet om at du må jobbe et sted i minst tolv måneder for å få med deg opparbeidet pensjon når du slutter, fjernet. 

– Det betyr at du vil få med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg, uansett hvor lenge du har jobbet. Det er en svært god nyhet, spesielt for unge og andre som har flere jobber av kortere varighet, sier Bjones.  

Lurer du på noe?

Ønsker du mer informasjon, kan du lese mer om egen pensjonskonto og hva pensjon består av.