Kombinert Pensjonsprofil Renter Privat

Rentefond består av både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. De investerer i lånepapirer og obligasjoner med løpetid mindre enn 1 år. Du kan forvente litt høyere avkastning enn banksparing, og verdien svinger lite.